Supportteam is dragende kracht

Directeur-generaal IenW: Met het DAW juiste aanpak voorhanden, nu doorpakken

 

“Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer biedt bijzondere kansen voor zowel agrariërs als overheden”, vindt Peter Heij, Directeur-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Het bijzondere van het DAW is namelijk dat je bodem, water en het presteren van het bedrijf in samenhang bekijkt en ze dus ook gezamenlijk op een hoger niveau kunt tillen. En hoe meer deelnemers, hoe groter het voordeel dat we er gezamenlijk van hebben.”

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil dat de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater verbetert terwijl het grootste gedeelte van dat water wordt beheerd door duizenden verschillende agrarische ondernemers. Hoe kom je tot een goed werkende aanpak? Directeur-generaal Peter Heij: “In 2013 initieerden LTO en de Unie van Waterschappen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, een aanpak van onderop. Natuurlijk waren wij daar heel geïnteresseerd in. En dus heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanaf het begin af aan het DAW voluit ondersteund, zowel financieel als qua inzet.”

Heij gelooft in de kennis en kunde van agrariërs over landbeheer. “Ik heb veel waardering voor de agrariërs die nu al op een duurzame wijze werken aan bodem en water. Aan ons de taak om deze agrariërs daarbij te ondersteunen en zo tot de beste resultaten te komen.” Het DAW vraagt boeren rechtstreeks ‘wat helpt jullie, wat is er nodig voor beter bodem- en waterbeheer? Heij: “Daardoor hebben de deelnemers aan het DAW ook direct voordeel van de maatregelen. Dat werkt motiverend en steekt collega’s aan. En dat is essentieel, want het is echt van belang dat zoveel mogelijk agrariërs mee gaan doen”.
 
De samenwerking binnen studiegroepen vindt de Directeur-generaal een mooi aspect aan het DAW. “Er wordt een verbond gecreëerd, zo voelt het voor de deelnemers: samen werken we aan betere bodemen waterkwaliteit.” Die samenwerking ziet Heij ook terug in het Supportteam van het DAW. Dit team, bestaande uit verschillende stakeholders zoals de LTO, Kadaster, RVO en Rijkswaterstaat is volgens hem de dragende kracht onder het initiatief. “Met elkaar bieden ze stabiliteit aan de projecten die het DAW uitvoert en zorgen ze tegelijkertijd voor scherpte en vernieuwing. Dat is ook nodig om verder te komen.”
 
Al meerdere malen heeft Heij DAW-boeren bezocht, het enthousiasme van de agrariërs overtuigt hem van het succes van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. “En ik besef dat werken aan een betere waterkwaliteit niet gemakkelijk is. Alles op het boerenbedrijf hangt met elkaar samen. Het vergt maatwerk, iedere agrarische onderneming is anders. Ik vind het daarom ook zo belangrijk dat we vaker onze waardering uitspreken voor de manier waarop agrariërs om weten te gaan met alle uitdagingen die op een agrarisch bedrijf samenkomen. We staan nog voor een flinke opgave maar zonder de vindingrijkheid van agrariërs zullen we er zeker niet komen.” Inmiddels zijn er meer dan vierhonderd DAW-projecten en werken dus steeds meer agrariërs aan een betere bodem- en waterkwaliteit. Met de toegezegde extra
middelen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan het DAW de komende jaren worden voortgezet en kunnen nog meer agrariërs deel gaan nemen. Heij: “Met het DAW hebben we een goede aanpak voorhanden, overheden en agrariërs werken gezamenlijk aan een betere bodem- en waterkwaliteit. Ik geloof in die samenwerking. Nu is het zaak dat we doorpakken.”
 

 

BijlageGrootte
supportteam_is_dragende_kracht.pdf117.64 KB
Back to top