Topbodem

Topbodem

Coaching op uitdagende bodem

Topbodem is een initiatief van Akker en Akkerwijzer.nl. In dit project coacht Topbodem vijf jaar lang vijf akkerbouwers met een uitdagende bodem op het vlak van bodemmanagement.

In Brabant wordt agrariër Paul Krol gecoacht. Paul hoopt dat beperkingen in aanvoer van organische stof niet leidt tot afname van bodemvruchtbaarheid. Naast Paul zijn er nog 4 boeren die actief met hun bodem aan de slag zijn in Zeeland, Groningen, Drenthe en Flevoland. Met o.a. praktijktesten en kennisdelen met andere agrarische ondernemers, stellen ze gezamenlijk een maatwerk plan op.

Verwachte resultaat

"We doen mee om te kijken hoe we een afname van de bodemvruchtbaarheid kunnen voorkomen. Hoe kan je bijv. bemesting op een andere manier gericht aanpakken? In onze regio kan je goedkoop aan dierlijke mest komen, maar we willen ook zorgen voor goede bodems op de lange termijn. De bodem is fascinerend. We weten er maar een klein beetje vanaf. Ik hoop met dit project daar meer van te leren." Krol probeert met precisietechnieken meer te weten te komen over de percelen waarop hij teelt en zo bij te dragen aan een betere bodemkwaliteit, net als de andere 4 bedrijven.

Zie ook http://www.akkerwijzer.nl/topbodem

Topbodem
Thema:
Mineralenbenutting, Mest, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Scheldestromen, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Zuiderzeeland
Looptijd:
gestart in 2016
Provincie:
Groningen, Drenthe, Noord-Brabant, Zeeland, Flevoland
Betrokken partijen:
Agrometius, Eurofins Agro, OCI agro, PPO (WUR), Vandinter Semo, Stichting Veldleeuwerik, NMI, van Tafel naar Kavel, Zuidberg

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top