Transparante Polder

Transparante Polder

Agrarisch waterbeheer in eigen hand

- DIT PROJECT IS AFGEROND - Een proef waarbij boeren zelf de kwaliteit van het oppervlaktewater gaan bewaken. Samen zoeken we naar een optimale werkwijze voor zowel het boerenbedrijf als het Waterschap.

Binnen een polder van 150 ha, waarin Marten Dijkstra zijn land heeft, gaan we met vijf boeren aan de slag voor een optimale waterkwaliteit. De polder heeft twee inlaten en één uitlaat. Dat maakt deze polder uitermate geschikt voor een proef, waarbij je aan beide kanten de waterkwaliteit en natuurwaarden kan meten.

Om dit doel te kunnen bereiken maken we gebruik van de volgende acties. We gaan gefaseerd hekkelen, maar ook een flexibel waterpeil kan ingezet worden. Dit voorkomt verdere bodemdaling en creëert een betere omgeving voor vogels. Daarnaast worden sloten rondom de boerderij voorzien van een helofytenfilter, dit helpt vervuilende erfafspoeling te voorkomen. Zo werken de boeren zelf toe naar een betere kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater. Slaagt de proef, dan gaan we het op grotere schaal toepassen!

Transparante Polder
Contactpersoon:
Hielke Hielkema
Wetterskip Fryslân
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân
Looptijd:
proef van 3 jaar
Provincie:
Friesland
Initiatief van:
Marten Dijkstra van VOF de Skâns
Betrokken partijen:
LTO Noord, Acacia water, Senz2.com, Wetterskip Fryslân, TNO

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top