Vaste rijpaden op perceel

Het voorkomen van structuurschade op landbouwpercelen door vaste rijpaden te gebruiken (rijpadenteelt). Rijpadenteelt is erop gericht om een zo klein mogelijke oppervlakte te berijden. Hiervoor wordt steeds over dezelfde (smalle) sporen gereden.
 
Bekijk hier de uitgebreide versie van de maatregel.

Back to top