Verminderen van perceelsemissie (Hunze en Aa′s Groningen)

Verminderen van perceelsemissie (Hunze en Aa′s Groningen)

Doelstelling van het project is om alle landbouwbedrijven in het projectgebied bewust te maken van de problematiek rond perceelsemissie. Vervolgens proberen wij 16 landbouwers te werven, om ze te adviseren over uit te voeren fysieke maatregelen om perceelsemissie te reduceren en ze deze maatregelen te laten uitvoeren.

De inzet is om minimaal 16 boeren te werven voor deelname. Deze worden individueel bezocht door een adviseur, die hen helpt de juiste keuze voor maatregelen te maken. De boeren passen uiteindelijk door henzelf gekozen maatregelen toe. Voor fysieke investeringen kunnen zij 40% subsidie krijgen tot een maximum van € 14.000,-.

Resultaten

- alle landbouwers in het gebied zijn schriftelijk voorgelicht over het belang van emissiebeperking en de subsidiemogelijkheden voor maatregelen
- wervingsbijeenkomsten bij lokale LTO- en AJK-afdelingen, bestaande projecten en andere boerenbijeenkomsten
- 16 deelnemende landbouwers zijn geadviseerd over hun huidige individuele perceelssituatie en mogelijke maatregelen om perceelsemissie te voorkomen
- 16 deelnemende landbouwers hebben afspraken gemaakt over te treffen fysieke maatregelen om perceelsemissie te reduceren.
- 16 landbouwers hebben fysieke maatregelen genomen om emissie te reduceren/te voorkomen

Verminderen van perceelsemissie (Hunze en Aa′s Groningen)
Contactpersoon:
Tjeerd Hoekstra
LTO Noord
Marian van Dongen
Waterschap Hunze en Aa′s
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Hunze en Aa′s
Looptijd:
1 maart 2020 tot en met 28 februari 2023
Provincie:
Groningen
Initiatief van:
LTO Noord, Waterschap Hunze en Aa′s

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top