Versnelling innovatie gesloten kistenreiniging Flevoland

Versnelling innovatie gesloten kistenreiniging Flevoland

Duurzaam omgaan met kistenreiniging

In de akker- en tuinbouwsector wordt in grote getalen gebruik gemaakt van kisten. Bij het reinigen van deze kisten komen resten van gewasbeschermingsmiddelen vrij op het erf. Bij afspoeling kan dit bij niet gerioleerde erven in sloten terecht komen en dat willen we graag voorkomen.

De kisten moeten op minimaal één punt in het teeltsysteem grondig gereinigd worden. In lijn met de Kaderrichtlijn Water hebben de eerste waterschappen laten weten dat deze milieubelastende werkwijze niet meer getolereerd wordt. Dit project verlaagt de drempel voor telers om kisten op een duurzame manier te reinigen.

Met bijvoorbeeld een gesloten kistenreiniger, waarbij spoelwater hergebruikt wordt, komen de gewasbeschermingsmiddelen niet meer op het erf terecht. Door voorlichting willen we 75% van de akkerbouwers in de vier noordelijke provincies bewust maken van het probleem van afspoeling bij kistenreiniging. Dit doen we door demonstraties van innovatieve oplossingen, voorlichting geven en certificering.

Versnelling innovatie gesloten kistenreiniging Flevoland
Contactpersoon:
Margreet Jongema
Projecten LTO Noord
Bert vd Bosch
Waterschap Zuiderzeeland
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Zuiderzeeland
Looptijd:
afronding in 2018
Provincie:
Flevoland
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
CLM, Waterschappen en Provincies

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top