Vruchtbare Kringloop

Vanaf het begin een succesverhaal

 

Vruchtbare Kringloop was één van de eerste projecten die onder de paraplu van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer viel. En door de heldere en praktische aanpak één van de succesvolste: er lopen in bijna alle provincies Vruchtbare Kringloop-projecten. Gedurende een aantal jaren leren agrariërs van elkaar en experts over kringlooplandbouw en duurzaam bodem- en waterbeheer. Door te werken met de KringloopWijzer krijgen de deelnemers meer inzicht in hun bedrijfsvoering en kunnen ze beter sturen voor een beter bedrijfsrendement. Met Vruchtbare Kringloop halen we positieve resultaten, de aanpak werkt!
 
Regiomanager Judith Snepvangers, LTO Noord regio Oost “In de projecten van Vruchtbare Kringloop gaan boeren met elkaar op zoek naar nieuwe kennis en praktijkervaringen voor de opgaven van morgen en overmorgen. Vanuit de eigen bedrijfsvoering kunnen deelnemers nieuw ‘gereedschap’ ontdekken dat past bij hoe zij boeren. Dat levert langjarige winst voor de boer én voor de omgeving op. De kracht van Vruchtbare Kringloop zit ‘m wat mij betreft in de samenwerking tussen partners met verschillende achtergronden en behoeften en de aansluiting bij wat ondernemers in gebieden willen en nodig hebben. Ieder VK-project is daarom anders en uniek, maar wel met gelijke ambitie: toekomstbestendige boeren.”
 

 

BijlageGrootte
vruchtbare_kringloop.pdf178.82 KB
Back to top