Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers

Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers

Kringloopwijzer in de Achterhoek

- DIT PROJECT IS AFGEROND - Binnen dit project werken boeren uit de Achterhoek en Liemers hard om hun regio als duurzaam op de kaart zetten. Door het toepassen van kringlooplandbouw gaan wij samen op een duurzame en efficiënte manier om met water- en bodembeheer.

Om een duurzame kringlooplandbouw te bereiken, werken we met de Kringloopwijzer. Daarmee doen 250 agrarische ondernemers twee jaar lang kennis op en wisselen onderling ervaringen uit. Zo bieden we elkaar, door middel van successen van andere ondernemers, passende oplossingen en maatregelen om beter om te gaan met water- en bodembeheer.

Met deze maatregelen vergroten we de mineralenefficiëntie. Dit levert voor de boer betere technische en financiële resultaten op. Daarnaast krijgt de bodemvruchtbaarheid een impuls met dit project. De mooie resultaten en ervaringen worden onderling door de ondernemers gedeeld, om zo meer enthousiasme voor dit project te creëren, ook in andere gebieden van Nederland. Met een aanpak op grotere schaal kunnen we duurzame kringlooplandbouw in heel Nederland op de kaart zetten.

Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Rijn en IJssel
Looptijd:
2013 - 2020
Provincie:
Gelderland
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Lokale afdelingen LTO, Forfarmers Hendrix, WS Rijn en Ijssel, Vitens, Friesland Campina, RABO, Prov Gelderland

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top