Vruchtbare Kringloop Noord-Holland

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland

Duurzaam bodem en waterbeheer in Noord-Holland

Van elkaar leren is belangrijk. In dit project brengen we agrariërs bij elkaar om samen en met experts na te denken over de toekomst van hun bedrijf. Centraal staan de onderwerpen kringlooplandbouw en duurzaam bodem- en waterbeheer.

Met Vruchtbare Kringloop Noord Holland helpen we jou als ondernemer om je bedrijf duurzamer en ′toekomstproof′ te maken. Goed samenwerken tussen verschillende sectoren in de landbouw is daarbij erg belangrijk. Gezamenlijk gaan we aan de slag met de volgende thema′s:
- Het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid
- De belasting op het milieu verminderen
- Het stimuleren van duurzame economische groei in de regio

Door voorbeelden te laten zien van bedrijven die voorlopen op het gebied van duurzaamheid, willen we andere ondernemers inspireren. Samen gaan we opzoek naar duurzame kansen voor de agrarische sector in Noord Holland. Door kennis te delen en de samenwerkingen te verbeteren, willen we vooruitgang boeken op de drie thema′s. Toekomstgericht en duurzaam ondernemen is het doel.

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland
Contactpersoon:
Ton Kraakman
Projecten LTO Noord
Thema:
Mineralenbenutting, Mest, Bedrijfsvoering
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
HHRS Hollands Noorderkwartier
Looptijd:
afgerond in juni 2018
Provincie:
Noord-Holland
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Agrifirm, Cono, Flynth

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top