Vruchtbare Kringloop Noord Nederland ′17/′20 WF

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland ′17/′20 WF

Het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland richt zich op het verminderen van de hoeveelheid stikstof en fosfaat die in het milieu, grond- en oppervlaktewater komt.

Dat kan door koeien efficiënter en gerichter te voeren, waardoor ze met de mest minder mineralen produceren. Daarnaast wordt ingezet op hogere opbrengsten van gewassen. Dit betekent minder voeraankoop en lagere bodemoverschotten van stikstof en fosfaat.

Het project stimuleert en ondersteunt veehouders bij het verbeteren van de bedrijfsvoering en het sluiten van kringlopen door de KringloopWijzer als management instrument te gebruiken.

Efficiëntere mineralenbenutting en optimaler gebruik van de bodem leidt tot het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid in de agrarische sector.

Binnen het project is ruimte voor 250 agrarische ondernemers in Friesland.

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland ′17/′20 WF
Contactpersoon:
Froukje van der Molen
Projecten LTO Noord
Martijn Nijenhuis
SNN
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân
Looptijd:
jan 2018 - juli 2020
Provincie:
Friesland
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Agrifirm, Countus, For Farmers
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top