Wat kun je met druppelirrigatie?

Wat is druppelirrigatie?

Druppelirrigatie ('drip') is een irrigatiemethode, waarbij water bij de planten wordt gedruppeld door een stelsel van leidingen, slangetjes en druppelaars. Het biedt dus kansen om het zoetwaterverbruik te beperken door heel gericht en precies water toe te dienen en water te besparen. In kassen wordt het al lang gebruikt, maar in het open veld is er nog niet zo veel ervaring mee.

Andere voordelen

Drip is meer dan alleen nauwkeuring toedienen van water. In combinatie met het toedienen van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en plantversterkende middelen zou het een mooie vorm van precisielandbouw kunnen zijn. Door via de slangetjes ook meststoffen toe te dienen is het mogelijk om de emissie van mineralen naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen. Onderzoek met nog uitwijzen of dit in de praktijk ook gebeurt.
 
Druppelirrigatie helpt om vorstschade te voorkomen. Voor sommige tuinders is dat van levenslang. Maar de aanleg en het onderhoud is best duur: in geld en in tijd.  Als je opbrengst van een jaar kunt verliezen door nachtvorst, heb je dat er natuurlijk snel weer uit. Je kunt druppelirritgatie dan zien als een soort garantie.

Over de pilot

De afgelopen jaren zijn er in het open veld ook ervaringen opgedaan. Drip blijkt te kunnen helpen bij een betere ontwikkeling en dus hogere opbrengst van het gewas. Een pilot in Noord-Nederland heeft al een beetje in kaart gebracht welke factoren daarvoor van belang zijn. Maar er is nog meer onderzoek nodig om de technieken rijp te maken voor de markt.
In deze video vertellen zes ondernemers over hun ervaringen met ‘drip’ en hun verwachting voor de toekomst.

 

Wat kun jij hiermee?

Bekijk de projecten rond drupperirrigratie. Sluit je aan, of zoek contat voor meer informatie en tips.

Lees een uitgebreide beschrijving van druppelirrigatie als maatregel (PDF)

Back to top