Watersparen

Watersparen

Water vasthouden

De regeling Watersparen is bedoeld om op korte termijn concrete maatregelen in het landelijk gebied te realiseren die bijdragen aan het tegengaan van verdroging, het vasthouden van water en het vergroten van de grondwatervoorraad.

2020 was het derde jaar op rij waarbij er sprake was van ernstige droogte in ons land en in het werkgebied van waterschap Vallei & Veluwe. Als waterschap doen we al het mogelijke om water vast te houden en te sparen in het hoofdwatersysteem. Dat is echter niet voldoende; water vasthouden in de bodem en de haarvaten van het systeem is noodzakelijk. En daarbij hebben we de hulp nodig van grondeigenaren.

Effectieve maatregelen

Indieners kunnen subsidie krijgen voor concrete maatregelen zoals:
Stalen (rij-)plaat, Plank voor duiker, Afdamming door zandzakken, Afdamming met big-bags, Ballonafsluiter met ventiel. Watervergunningplichtig: Stuwput met schotbalkjes, Duikerafsluiter, Vloeiweidesysteem, Tijdelijke bronbemaling, Sub-irrigatie.

Door deze maatregelen wordt verdroging tegengegaan, het water langer vastgehouden en de grondwatervoorraad vergroot.

Watersparen
Contactpersoon:
Waterschap Vallei en Veluwe
Thema:
Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Vallei en Veluwe
Looptijd:
30 juli 2020 - 1 april 2021
Provincie:
Gelderland
Initiatief van:
Waterschap Vallei & Veluwe

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top