Zeoliet

Zeoliet

Minder uitspoeling door lavagesteente?

- DIT PROJECT IS AFGEROND - De (Friese) zandgronden zijn gevoelig voor nitraatuitspoeling naar het grondwater. Dit betekent verlies van mineralen die niet voor gewasgroei beschikbaar komen. Vraag is of toevoegen van het lavagesteente Zeoliet aan mest en bodem nitraat bindt en minder uitspoeling veroorzaakt. Bij een Friese melkveehouder die al langer experimenteerde met Zeoliet is een pilot gestart.

Zeoliet is een vulkanisch gesteente dat wordt gewonnen in mijnen. Het heeft een poreuze, open structuur dat ervoor zorgt dat ammonium zeer goed wordt vastgehouden. Hierdoor wordt het stikstof efficiënter gebruikt. Nitraat komt dan geleidelijk beschikbaar voor het gewas, waardoor er minder ophoopt in de bodem en minder uitspoeling plaatsvindt. B-Ware heeft een testlocatie in het Friese Hoornsterzwaag ingericht. Hier wordt Zeoliet toegevoegd aan mest en bodem. Vervolgens wordt op verschillende proefvelden de grondwaterkwaliteit gemeten. Deze metingen moeten leiden tot inzichten over de effectieve werking van Zeoliet.

80% minder nitraatuitspoeling

Het veldexperiment met zeoliet in het Friese Hoornsterzwaag leidde tot circa 80 procent minder nitraatuitspoeling. Onderzoeker Mark van Mullekom van onderzoekscentrum B-WARE zoekt nu fondsen om de uitkomsten van de pilot uitgebreider te onderzoeken en wetenschappelijk te staven.

Zie ook: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/05/24/experiment-met-zeoliet-leid...

Zeoliet
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân
Provincie:
Friesland
Initiatief van:
B-Ware
Betrokken partijen:
LTO, Mesdagfonds

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top