Zoveel partners met hetzelfde doel maakt DAW krachtig

Kadaster maakt effecten van maatregelen zichtbaar

De jarenlange ervaring met herinrichting in het landelijk gebied komt het Kadaster goed van pas bij de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Bert Hoeve, directeur Landregistratie & Geografie bij het Kadaster: “Wij zijn van de kaarten, cijfers en de landinrichting en worden door agrariërs als een neutrale en bekende gesprekspartner gezien.”
 
Volgens Bert Hoeve is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer een unieke uitdaging in de portefeuille van het Kadaster. “Een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave om de KRW-doelstellingen te realiseren is bijzonder voor het Kadaster: dit is een nieuwe loot aan de stam” Het Kadaster voert het project uit op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar opereert vooral ondersteunend aan LTO. “Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is immers een project voor en door boeren, dus werkt het Kadaster nauw samen met LTO Nederland op basis van onze data, kennis van gebiedsontwikkeling en het beschikbaar stellen van programmacoördinatie, die voor de uitvoering van dit programma noodzakelijk is.”
 

Effecten maatregelen monitoren

Na zes jaar uitvoering van het DAW willen stakeholders weten wat de effecten zijn van maatregelen die agrariërs nemen. “Het Kadaster reikt daarbij – samen met de WUR en RVO - de informatie aan waardoor we de juiste gegevens monitoren en zichtbaar kunnen maken wat tot nu toe is bereikt.” Op basis hiervan kan een planning gemaakt worden welke maatregelen nog meer noodzakelijk zijn om de doelstellingen in 2027 te halen. Het Kadaster is vanwege de landinrichtingsprojecten een bekende gast aan de keukentafel van de agrariër, vertelt Hoeve. “Ik merk dat het contact met boeren prettig en
goed is. Dat is bijzonder belangrijk om draagvlak te realiseren voor de soms ingrijpende maatregelen voor de agrariër.” 
Boeren en tuinders moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om de mogelijkheden voor hun eigen bedrijf te benutten, vindt Hoeve. “De boer is de expert, dat merk ik iedere keer weer wanneer ik een DAW-project bezoek. Agrariërs hebben zoveel kennis over hun percelen en zelf ideeën over hoe ze de bodem- en waterkwaliteit op hun bedrijf kunnen verbeteren. Die expertise moeten we benutten. Dat zorgt dat deelnemers meer betrokken en enthousiast zijn over deelname aan het DAW en heeft ook aantrekkingskracht op andere boeren en tuinders.”
 

 

Back to top