Flyer: Onderzoekers gaan de boer op!

 

Wil jij tijdens bijvoorbeeld een bijeenkomst van jouw studie-/projectgroep of afdelingsavond in gesprek met een onderzoeker over een vraagstuk op het gebied van bodem, water of klimaatadaptatie?

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) biedt boeren en tuinders aan om kosteloos in gesprek te gaan met een onderzoeker over ideeën of vraagstukken. Het kan gaan over bijvoorbeeld:

  • het voorkomen of aanpakken van bodemverdichting;
  • maatregelen tegen verzilting;
  • koolstofopslag in de bodem;
  • maatregelen tegen toenemende droogte;
  • maatregelen om erf- en perceelafspoeling te voorkomen;
  • teelt van groenbemesters;
  • kringlooplandbouw.
Back to top