Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Droogte

In de afgelopen twee zomers was er door de droogte een minimale beschikbaarheid van water. Dit is onder andere het gevolg van verandering in het klimaat, waardoor extreme weersomstandigheden voorkomen: grote piekbuien maar ook langere periodes van droogte. Om voorbereid te zijn op de toekomst, want we verwachten meer droge zomers, zijn er verschillen mogelijkheden en maatregelen. Vanuit het project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is er in Overijssel, Drenthe en Gelderland geld beschikbaar om maximaal 40% subsidie te ontvangen op een maatregel.

 

Keukentafelgesprek aanvragen

Goed bodembeheer vraagt om maatregelen van u als ondernemer en soms ook investeringen. Welke ideeën heeft u om opbrengsten te verbeteren en verliezen te beperken? Welke stappen kunt u nemen en kunt u daarbij (financiële) ondersteuning gebruiken? Of zou u graag de effecten van maatregelen nader toegelicht zien? Laat ons u op weg helpen en vraag een vrijblijvend keukentafelgesprek aan. Samen maken we een concreet plan voor de toekomstbestendigheid van uw bedrijf!

E-mailadres: DAW@ltonoord.nl

Telefoonnummer: 088 888 66 31

 

 

 

Maatregelenlijst

Bekijk op welke maatregelen subsidie ontvangen kan worden:
 
Maatregelenlijst Overijssel
Maatregelenlijst Drenthe
Folder en maatregelenlijst Gelderland

Terugkijken: Webinar over droogte

In de afgelopen twee zomers was er door de droogte een minimale beschikbaarheid van water. Dit is onder andere het gevolg van verandering in het klimaat, waardoor extreme weersomstandigheden voorkomen: grote piekbuien maar ook langere periodes van droogte. In dit webinar (opgenomen op 10 maart 2020) over droogte gaan DAW-coördinator Jurgen Neimeijer, melkveehouder Geert Stevens en bodemexpert Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut met elkaar in gesprek.

Back to top