Droogte

 
Periodes van extreme droogte of nattigheid zijn een gegeven. Hoe kan je je als boer of tuinder hierop voorbereiden met jouw bedrijf? Wat kan? Wat werkt? Wie helpt?
Vanuit Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is er in Overijssel, Drenthe en Gelderland geld beschikbaar om maximaal 40% subsidie te ontvangen op een maatregel.
Gebiedsmakelaars staan voor jou klaar. Ze denken mee vanuit de boerenpraktijk, begeleiden de eventuele (subdisie)aanvraag en gaan voor een goede en snelle oplossing.
 
 
 
 
 
 

Keukentafelgesprek aanvragen

Goed bodembeheer vraagt om maatregelen van u als ondernemer en soms ook investeringen. Welke ideeën heeft u om opbrengsten te verbeteren en verliezen te beperken? Welke stappen kunt u nemen en kunt u daarbij (financiële) ondersteuning gebruiken? Of zou u graag de effecten van maatregelen nader toegelicht zien? Laat ons u op weg helpen en vraag een vrijblijvend keukentafelgesprek aan. Samen maken we een concreet plan voor de toekomstbestendigheid van uw bedrijf!

E-mailadres: DAW@ltonoord.nl

Telefoonnummer: 088 888 66 31

 

 

 

Webinar: ‘Samen droogte aanpakken in Oost-Nederland’

 
Periodes van extreme droogte of nattigheid zijn een gegeven. Hoe kan je je als boer hierop voorbereiden met jouw bedrijf? Daar gaat het webinar ‘Samen droogte aanpakken in Oost-Nederland’ van 5 juli 2021 op in. Gebiedsmakelaars Daniël Nieuwenhuis (waterschap Rijn en IJssel) en Henk Jolink (DAW/ LTO Noord) delen hun kennis en ervaringen rond waterbeschikbaarheid en de (subsidie)mogelijkheden.

Artikel: ‘Gebrek aan lef, kennis en subsidiegelden’

Gelderland - Welke watermaatregelen kunnen agrarisch ondernemers in Gelderland nemen die passen in hun bedrijfsvoering? Die maatregelen moeten voldoen aan de opgaven op het gebied van bodem, stikstof, klimaat en biodiversiteit. Twee jonge Achterhoekse boeren zochten het uit.
 

Terugkijken: Webinar over droogte

In de afgelopen twee zomers was er door de droogte een minimale beschikbaarheid van water. Dit is onder andere het gevolg van verandering in het klimaat, waardoor extreme weersomstandigheden voorkomen: grote piekbuien maar ook langere periodes van droogte. In dit webinar (opgenomen op 10 maart 2020) over droogte gaan DAW-coördinator Jurgen Neimeijer, melkveehouder Geert Stevens en bodemexpert Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut met elkaar in gesprek.

Back to top