Jaarverslag 2018resultaten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

In 2018 hebben we met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) weer mooie stappen vooruit gezet in het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit! Steeds meer boeren werken aan water en bodem. Zo is het aantal projecten het afgelopen jaar met ruim 100 gestegen naar over de 350!

Effectieve maatregelen

Steeds meer agrariërs werken aan schoon en voldoende zoetwater en aan goed bodembeheer. Agrariërs ontdekken dat ze invloed hebben en willen meer kennis over welke maatregelen effectief zijn voor hun bedrijf. In onze projecten puzzelen we samen met de boer en adviseurs naar wat zowel voor de waterkwaliteit als voor hem goed is.

Belangrijk onderdeel van DAW in 2018 was onze inzet voor de 34 grondwaterbeschermingsgebieden. Deze gebieden liggen op de zandgronden in de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en zijn zeer kwetsbaar. Hiervoor hebben we een groot aantal nieuwe projecten opgestart.

Download

Boeren willen hun kennis vergroten en aan de slag met effectieve water- en bodemmaatregelen.  In het DAW Jaarverslag van 2018 leest u onder andere meer over:

BijlageGrootte
jaarverslag2018.pdf1.57 MB
Back to top