Jaarverslag 2020resultaten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Ook in 2020 is het aantal DAW-projecten opnieuw gegroeid. Het totale aantal projecten staat nu op bijna 500. In het DAW werken boeren en tuinders aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen. 
 
Met elkaar zijn we aan zet om de water- en bodemkwaliteit te verbeteren. Bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) gaat de aanpak van de wateropgave samen met verbetering van de agrarische bedrijfsvoering. We willen onze impact de komende jaren nog groter maken door nog meer samen te werken en meer DAW-maatregelen uit te voeren. 2020 was het jaar van de verdiepingsslag. Het DAW maakte de omslag van bewustwording van wateropgaven naar het uitvoeren van maatregelen. Door in te zoomen op de opgaven per gebied en gerichte maatregelen gezamenlijk te nemen. Het DAW draagt hiermee bij aan voldoende schoon water en een betere bodemstructuur en -kwaliteit. 
 
In dit jaarverslag leest u inspirerende praktijkverhalen en hoe de DAW-aanpak bijdraagt aan de verbetering van de waterkwaliteit, de opgave op gebied van verdroging, vernatting, verzilting én een betere bedrijfsvoering.
 
(Klik rechtonderin op 'Full Screen' om het jaarverslag te kunnen lezen).
 

In het DAW jaarverslag van 2020 leest u onder andere meer over:

 

BijlageGrootte
daw_jaarverslag_2020.pdf2.48 MB
Back to top