Jaarverslag 2021

We kijken terug op een boeiend 2021, maar zijn ook alweer  volop in 2022. We ontmoeten elkaar weer fysiek, zijn met elkaar  in gesprek, maken resultaten zichtbaar vanuit ons gezamenlijk  doel ‘samen werken aan schoon en voldoende water en een  betere bodem’. 
 
Want met elkaar zijn we aan zet om de water- en bodemkwaliteit  te verbeteren. Bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) gaat  dit samen met verbetering van de agrarische bedrijfsvoering. Juist  de combinatie van boeren en tuinders die vrijwillig maatregelen  nemen die goed zijn voor hun bodem, gewas of vee en waarmee  tegelijkertijd wordt gewerkt aan de wateropgave blijft de basis  van het DAW. Het DAW geeft agrariërs de ruimte om zelf aan het  stuur te zitten om naar doelen toe te werken. We willen onze  impact de komende jaren nog groter maken door nog meer  samen te werken en samen meer DAW-maatregelen uit te voeren. 
 
2021 kende helaas weer haar beperkingen door corona. Het  was een groot gemis dat de deelnemers van projecten elkaar  niet tot nauwelijks in het veld konden ontmoeten. De kracht  van het DAW is elkaar inspireren, bij elkaar op het erf kijken, kennis en ervaringen delen. Maar ook de fysieke gesprekken tussen boeren en tuinders, het waterschap en andere partijen werden gemist.
 
BijlageGrootte
daw_jaarverslag2021_web.pdf1.46 MB
Back to top