Nieuws

Flevolandse boerenmentaliteit voert boventoon tijdens Kennisdag Bodem en Water

Maandag 26 februari was De Meerpaal in Dronten voor de zesde keer het podium voor de Kennisdag Bodem & Water. Deze dag, waar het delen van nieuwe kennis en ervaringen centraal staat, werd goed bezocht. Ruim 150 Flevolandse boeren en andere professionals bezochten De Meerpaal om elkaar te ontmoeten en Flevolandse boerenpraktijk te delen. Petra van der Werf, programmamanager ABW: “In een tijd waarbij er voor de sector volop uitdagingen zijn, blijven de Flevolandse boeren de schouders eronder zetten.”

Video: Het positieve effect van woelen in een levend gewas

In deze video demonstreren we verschillende machines op een drie jaar oude grasklaverzode in de Noordoostpolder. Ten eerste het mechanisch grasland of groenbemester onderwerken. Ten tweede het opheffen van bodemverdichting in een levend gewas.

Podcast- en videoreeks: bodembeheer van boer tot boer

‘De kwetsbaarheid van de bodem wordt groter. Wat zegt die bodem eigenlijk; wat geef ik en wat krijg ik terug?’ Vanuit die vraag ging akkerbouwer Gert-Jan van Dongen aan de slag met zijn bodem. In ‘Bodem in beeld’, een nieuwe reeks video’s en podcasts, wordt deze beschikbare kennis over duurzaam bodembeheer gedeeld. Vanaf 31 januari verschijnt er elke twee weken een nieuwe video op YouTube.

'Bodemverdichting kost gemiddeld 100 euro per hectare'

Trekkers die tot aan de assen vast in het land staan: de beelden waren bijna uit het collectieve geheugen verdwenen. Tegen zo’n extreem nat najaar kan geen perceel op. Het maakt bodemverdichting letterlijk zichtbaar, terwijl dit juist in de diepere bodemlagen al langer een probleem is. De oplossing vergt een lange adem.

Timing niet kerende grondbewerking van groot belang

Het inbrengen van zuurstof in de bodem, organische stof in de toplaag houden, capillaire werking in stand houden en een goed zaaibed creëren. Enkele voordelen van het toepassen van niet-kerende grondbewerking. Weet jij waar je op moet letten bij het toepassen hiervan? Zo bepalen factoren als de timing, de voorbewerking en de bandenspanning het succes van deze grondbewerking. Waarom? Dat legt Mark de Beer, ruwvoerexpert Groeikracht, ons uit in onderstaande video.

Het peloton meekrijgen: meer slagkracht met DAW Impuls vinden Ton en Sjoerd van waterschap Rivierenland

De DAW Impuls maakt het waterbeheerders en agrariërs mogelijk een stapje extra te doen voor waterkwaliteit- en kwantiteit in hun gebied. Maar de effectiviteit van de nieuwe projecten valt of staat volgens Ton van der Putten van waterschap Rivierenland met de aantallen boeren die meedoen. ‘Met onze nieuw ontwikkelde projecten richten we ons op het peloton.’

Jacob en vrienden on tour - Start je eigen leerperceel of kijk mee

Er komt veel op telers en kwekers af de komende jaren, wat veel vraagt op het gebied van ondernemerschap. Een aantal weten al wat ze willen proberen, anderen kijken liever mee. Zo is Jacob van den Borne in 2010 begonnen het beschikbaar stellen van een thuiskavel voor 10 jaar lang onder het motto: 'Laat maar zien wat kan'. Dit deed hij samen met onderzoekers, adviseurs en 2 andere boeren. Benieuwd naar de mogelijkheden op jouw perceel of wil jij je graag laten inspireren?

Met de juiste voorbereiding kruidenrijk grasland zaaien

Van een betere gewasproductie, met name gedurende droogte, tot meer mineralen en eiwitten in het voer en een hogere biodiversiteit in het land en in de bodem. Kruidenrijk grasland kan veel waarde opleveren. Maar welke machines kun je inzetten voor het doorzaaien van kruidenrijk grasland? Bekijk de video!

Video | Manieren van groenbemester onderwerken op kleigrond

Machine werkt groenbemester onder op klei

Dat groenbemester een positief effect heeft op het behoudt van structuur en bodemleven in zandgrond is bekend. Maar wat is het effect op kleigrond? Is er verschil in de bodem bij het wel of niet telen van groenbemester? En wat is het effect van de verschillende grondbewerkingen uitgevoerd op kleigrond?

Alles over bodemverdichting - Velddemo 6 maart in Oost-, West- en Middelbeers

Velddemo bodemverdichting

Tijdens deze bijeenkomst hebben we het over de effecten, kosten, voorkomen en opheffen van bodemverdichting. In het veld kun je zien hoe bodemverdichting gemeten wordt. Ook laten we het verschil zien tussen verdichte grond en grond waarbij de verdichting opgeheven is door de woeler. Benieuwd naar de mogelijkheden?

Back to top