Nieuws

Inzicht in bodemvochtgehalte met demo Vruchtbare Kringloop

Het is droog, maar hoe droog? En is beregenen al nodig? Met een eigen weerstation en bodemvochtsensoren brengt een groep deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Overijsmsel in Vechtdal de droogte voor het eigen land in kaart. De melkveehouders meet continu het bodemvochtgehalte, hoeveelheid neerslag en bodemtemperatuur met als doel om het ideale moment voor beregening te bepalen. 

Samenwerken met loonwerker om beter te boeren

Als boeren en loonwerkers meer kennis en informatie uitwisselen, dan lukt het om beter te boeren. Dit komt naar voren uit het project ‘Lonend Werken’, onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Sinds 2019 toetsen zes melkveehouders en twee loonwerkers in Overijssel een nieuwe manier van samenwerken. Dat leidt tot wederzijds enthousiasme.

Inzet op sterke bodemadviezen

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) richt Regionale Bodemteams op. Bodemadviseurs die zich willen aansluiten bij deze Regionale Bodemteams kunnen vanaf nu hun interesse doorgeven. In Overijssel/ Zuid-Drenthe en in Noord-Nederland worden in mei startbijeenkomsten gehouden en in de overige regio’s volgen deze binnenkort.

‘Bodemleven blijft bovenin met ecoploeg’

‘Hij ploegt echt heel mooi’, stelt Hans Bruil tevreden vast tijdens het proefdraaien met de ecoploeg. ‘Ik had nooit verwacht hat hij alles er zo mooi onder zou krijgen.’ Met de ecoploeg heeft hij nu de voordelen van niet kerende grondbewerking en toch schone grond om in te zaaien.

‘Voor mij draait het om mensen bij elkaar te brengen’

Van de competitie ‘de beste keet van de Achterhoek’ naar het verdiepen in de Open Teelten. Beide werelden komen samen bij Jannyke van Ballegooijen, nu ze begonnen is als Kennismatcher Open Teelten voor het DAW.

Akkerbouwer: 'Wij maken van niets iets, met water, zon en bodem'

Met de DAW Klimaatkaravaan naar de droge zandgronden van Drenthe 

Zien is geloven, vindt akkerbouwer Erik Emmens uit Zeijen (Dr). En dus zagen de genodigden van de DAW Klimaatkaravaan op 14 april hoe Emmens zijn aardappelen poot en ruggenfreest in één werkgang om bodemvocht beter vast te houden. Medewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa, provincie Drenthe, WUR Valthermond en LTO hoorden tijdens de excursie hoe akkerbouwers in Drenthe anticiperen op droogte als gevolg van klimaatverandering.

Zelf waterkwaliteit meten met de Nitraat App

Met de Nitraat App van Deltares op jouw mobiel meet je eenvoudig en snel zelf nitraatuitspoeling in de sloot. Daarmee krijg je inzicht in de waterkwaliteit rondom jouw bedrijf. 

Aftrap Bodemteam Zuid-Holland een succes

Voor bodemadviseurs uit Zuid-Holland en West-Utrecht is er op donderdag 31 maart een startbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst konden deze agrarische adviseurs zich direct aanmelden voor het regionale bodemteam. Het oprichten van Regionale Bodemteams is een initiatief van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). 

Excursie DAW bestuurders naar akkerbouwbedrijf West-Brabant

In een kleigebied in West-Brabant, in de Zevenbergschen Hoek, waren de bestuurders van het DAW te gast op het akkerbouwbedrijf van Arjan, Carolien en Jan Schrauwen. Tijdens de excursie waren betrokkenen vanuit Ministerie I&W, Ministerie LNV, UvW, IPO, LTO Nederland, Provincie Noord-Brabant, ZLTO en WS Brabantse Delta aanwezig.

Back to top