Nieuws

Resultaten Vruchtbare Kringloop gebundeld in magazine

Na zes succesvolle projectjaren gaat het DAW-project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers verder als boerenvereniging. In zes jaar tijd zijn met partners als provincie Gelderland, Vitens, LTO Noord en waterschap Rijn en IJssel mooie resultaten geboekt op het gebied van  kringlooplandbouw, biodiversiteit en het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit. Er is veel nieuwe kennis opgedaan, demo's zijn opgestart en studiebijeenkomsten over waterkwaliteit opgericht. 
 

Magazine

Project Spaarbodem van start, eerste bedrijfsbezoeken uitgevoerd

Een bedrijfsbodem- en waterplan helpt om inzicht te krijgen in de eigen bodem en daarmee een optimale bedrijfsvoering te creëren. Met het eerste bedrijfsbezoek voor het opstellen van een bedrijfsbodem- en waterplan is het project Spaarbodem nu écht van start gegaan. De focus is daarbij gericht op een verbetering van de bodem en van de waterhuishouding.

Bijleren over betere bodemkwaliteit, cursus bodemkunde succesvol gestart

De eerste 14 cursisten zijn woensdag 15 januari enthousiast gestart met de cursus Bodemkunde. Deze cursus geeft hen in drie dagdelen inzicht in hoe de bodem werkt, de mogelijke oplossingen voor bodemproblemen en de effecten van o.a. bemesting en groenbemesters.
 
Een van de deelnemers motiveert zijn deelname waarom hij wil bijleren: “Met het oog op de toekomst van mijn melkveebedrijf ervaar ik nog onvoldoende kennis van de bodem, daarom volg ik deze cursus met grote interesse.”
 

30 januari: Symposium BodemUP

Op 30 januari 2020 organiseert ZLTO het BodemUP Symposium. Dit event is voor alle deelnemers van BodemUP en betrokken partijen in de keten.

Wat is BodemUP?

Het project BodemUP is 1,5 jaar geleden gestart. Met het project voorzien we individuele agrarische ondernemers met bodemadvies. Het doel van het project is om meer uit de bodem te halen; de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en de nitraatuitspoeling te verminderen.

Deelnemer DSG: 'Belangrijk om bijdrage te leveren aan schoon kraanwater'

De resultaten van het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) zijn zo bemoedigend dat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het als voorbeeld neemt voor uitbreiding naar meer grondwaterbeschermingsgebieden. Akkerbouwer Jos Keijbets uit Zuid-Limburg is een van de deelnemers. 

5 februari: Mini-symposium Sorghum als voedergewas

Sorghum

Sorghum is vaak genoemd als potentiële vervanger van mais, als voedergewas voor de rundveehouderij. Niet alleen omdat sorghum toekan met minder water. Maar ook vanwege de diepe beworteling en de gunstige eigenschappen voor de bodemkwaliteit. En tenslotte de goede zetmeelproductie.

Boeren zorgen voor schoon drinkwater

Om het drinkwater in de provincie Overijssel veilig te stellen, werken meer dan honderd agrariërs aan schoner grondwater in de meest kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden van onze provincie. Dat doen ze via het project Boeren voor Drinkwater. Met succes, de nitraatuitspoeling daalt sinds de start van het project.
 

Overijsselse melkveehouder scoort goed op duurzaamheid

 
Ondanks de extreme droogte in 2018 scoort de Overijsselse melkveehouder goed op de duurzaamheidscriteria van PlanetProof. Dat constateert onderzoeker Gerjan Hilhorst aan de hand van de resultaten van 5 jaar Vruchtbare Kringloop Overijssel. “De broeikasgassen namen af en de ammoniakemissie daalde. De benutting van de meststoffen is toegenomen. De melkveehouders produceren meer voer met dezelfde bemesting. En er is meer aandacht voor de bodem. Een optimistisch resultaat dat hopelijk door gaat zetten.”
 

Nieuwe versie Maatlat Schoon Erf voor zes sectoren

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe versie van de Maatlat Schoon Erf geldig. De Maatlat is uitgebreid voor erven van bloembollen-, fruitteelt- en boomkwekerijbedrijven opgenomen.

De criteria zijn uitgebreid voor de drie nieuwe sectoren, waarmee erven van agrariërs uit totaal zes sectoren nu in aanmerking kunnen komen voor een certificaat Maatlat Schoon Erf:

Back to top