Nieuws

Digitale keuzehulp voor bodemmaatregelen

Het digitale hulpmiddel de GezondGewastool helpt akkerbouwers bij het kiezen van de meeste effectieve bodemmaatregelen bij bepaalde ziekteproblemen. Uitproberen? Ga direct naar de tool.

‘Voor agrarische jongeren logisch om bij het DAW betrokken te zijn’

‘Binnen de agrarische sector ken ik geen enkel project dat zo groot opgezet en zo hot is als het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’, stelt Roy Meijer, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). ‘Als tweede land- en tuinbouworganisatie van Nederland is het niet meer dan logisch om nauw bij het DAW betrokken te zijn’, geeft hij in onze serie ‘In gesprek met’ aan.

Succesvolle proef tegen droogte op hoge zandgronden: overtollig water in de bodem pompen

Lokale agrariërs in ’t Klooster gaan vanaf deze week door met de proef, die in 2021 gestart is, om de droogte te bestrijden in het gebied. In de proef wordt overtollig water niet afgevoerd naar de grote rivieren, maar wordt het in de bodem gepompt. De proef is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel in samenwerking met LTO Noord, drinkwaterbedrijf Vitens en Provincie Gelderland. Vanwege de positieve effecten van vorig jaar, wordt het dit jaar op grotere schaal voortgezet.

Meer over bodemverdichting: Aequator deelt kennis tijdens webinar

Aequator Groen & Ruimte houdt in het eerste kwartaal van 2022 vier online cursussen over goed bodembeheer. De eerste webcursus is op 17 februari en gaat over bodemverdichting. Een tweede webinar gaat in op het belang van bodemleven. Beide cursussen worden in maart nogmaals aangeboden.

‘Advies helpt om het goed te doen’

Ze waren al deelnemer aan het project ‘Schoon Erf, Schoon Water Melkveehouderij Friesland’ dat eerder dit jaar eindigde maar met de plannen voor renovatie van de stal en het erf kon melkveehouder Romke Kooistra wel wat extra aanvullend advies gebruiken. Daarom meldde hij zich aan via de website van Schoon Boerenerf voor een afspraak met een adviseur. Romke melkt in maatschap met zijn ouders Jelle en Griet 70 koeien. Daarnaast heeft het bedrijf 50 stuks jongvee op 55 hectare land waarvan 30 hectare huiskavel.

Kriskras door Friesland met een volle digitale bus

In anderhalf uur laten zien wat er op DAW-gebied in Friesland de afgelopen 6 jaar is gerealiseerd aan de hand van drie projecten. Dat was de uitdaging van de digitale Waterkaravaan voor het Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW). De waterkaravaan is een bus die ingezet kan worden om boeren en tuinders en bestuurders (van waterschappen, provincies en landbouworganisaties) met elkaar in contact te brengen en projecten te laten zien die bijdragen aan bodem- en waterkwaliteit.

Webinar bodemmanagement en stikstofkringloop: waar kun je aan sleutelen nu stikstof duurder wordt?

Nu de kunstmestprijs fors gestegen is, vraag je je wellicht af hoe je op een andere manier stikstof kunt aanvoeren of de benutting van stikstof kunt verbeteren. Waar kun je op bedrijfsniveau aan sleutelen binnen de stikstofkringloop? Hoe haal en houd je stikstof in de bodem? Wat zijn de mogelijkheden om te besparen op stikstofaankoop door inzet van vlinderbloemigen en aanpassing van het bouwplan? Welke maatregelen kun je treffen op het gebied van bemesting, bodembeheer en gewas? Hoe combineer je extra koolstofvastlegging met daarbij passende N-aanvoer?

Back to top