Nieuws

Mechanische onkruidbestrijding: maak een plan!

De akkerbouwers in de Veenkoloniën kennen uitdagingen als het gaat om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het instellen van de bufferstroken. Dit heeft gevolgen voor de productie en productieruimte. Christoffel den Herder van Ceres Horti Advice, gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van biologische akkerbouwers, merkt dat er steeds meer belangstelling is vanuit de gangbare akkerbouw voor mechanische onkruidbestrijding.

‘Normoverschrijdingen voorkomen voor behoud middelen in de kast’

De dalende trend bij normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater stagneert. Er is extra aandacht én inzet van akkerbouwers nodig om emissie via drift, perceel of erf tegen te gaan. Dit bleek bij het webinar ‘Middelenpakket uit de sloot’ van de campagne #Emissiereductiesprint. “Er is maar een beetje emissie nodig om normen te overschrijden. Als we dat weten te voorkomen, helpt dat om middelen op de plank te houden”, duidde Bert Waterink (BO Akkerbouw) de urgentie.

Velddemo: Wat komt kijken bij kruidenrijk grasland?

Kruidenrijk grasland kan veel waarde opleveren voor boeren. Denk aan een verbeterde gezondheid van koeien en meer bodemleven in je grasland. Maar welke kruiden kun je het beste kiezen, welke voorbereiding is nodig voordat je gaat zaaien en hoe behoud je de kruiden in je gras door middel van goed onderhoud? En zit er een verdienmodel achter deze manier van landbeheer? Over deze en andere vragen gaan we in gesprek tijdens de velddemo op dinsdag 11 april bij Boerderij Polderzicht.

Velddemo bodemverdichting: hoe herken je het en wat kun je eraan doen?

Onderzoek toont aan dat 45% van de bodem in Nederland in meer of mindere mate is verdicht. Bodemverdichting verslechtert de bewerkbaarheid van de grond. Bovendien beperkt het de beworteling, de opname van water en de benutting van nutriënten door het gewas, met lagere gewasopbrengsten tot gevolg. Kortom: bodemverdichting is een belangrijk thema.

Waarom je naar deze excursie van de Boerderij van de Toekomst wilt

Hoe werkt dat nu met vaste rijpaden? Wat zijn de ervaringen met groenbemesters? Vragen die voorbij komen tijdens de excursie naar de Boerderij van de Toekomst. De nieuwe excursiedata voor 2023 zijn bekend. Je kan nu ook op excursie naar de regionale Boerderijen van de Toekomst in Valthermond en melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gelderland).
 

‘We deden wel iets, maar lang niet genoeg’

Begeman, akkerbouwer in Nieuwe Pekela wilde best aan de slag op zijn erf om afspoeling tegen te gaan, het kwam er alleen steeds niet van. Het project Schoon erf, schoon water in de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen en Westerwolde waarin LTO Noord, Waterschap Hunze & Aa’s, de GrAJK, AND en de Provincies Drenthe en Groningen samenwerkten, bracht hier verandering in.

Velddemo 6 april: Wat komt kijken bij kruidenrijk grasland?

Kruidenrijk grasland kan veel waarde opleveren voor boeren. Denk aan een verbeterde gezondheid van koeien en meer bodemleven in je grasland. Maar welke kruiden kun je het beste kiezen, welke voorbereiding is nodig voordat je gaat zaaien en hoe behoud je de kruiden in je gras door middel van goed onderhoud? En zit er ook nog een verdienmodel achter deze manier van landbeheer? Over deze en andere vragen gaan we in gesprek tijdens de velddemo op donderdag 6 april op het bedrijf van Roland en Eva Rademaker in Langeraar.

Martin Immink: “Landbouw en natuur staan aan dezelfde kant van de sloot”

In Tubantia van vrijdag 10 maart heeft boer en regiobestuurslid Water & Bodem van LTO Noord voor Regio Oost, Martin Immink, een opiniestuk geschreven. Mede met het oog op de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 probeert hij 'burgers en buitenlui' de rol van de landbouw bij water met andere ogen te laten zien.

Uitkomsten N-residu metingen DSG heel verschillend

Binnen het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) zijn de resultaten van 500 N-residu metingen gepresenteerd tijdens een tweetal bijeenkomsten. De metingen zijn het afgelopen jaar door heel Limburg uitgevoerd. Adviseur DSG, Koen van Didden, vertelt dat de uitkomsten van de metingen zeer uiteenlopend zijn. 'Op het ene perceel is de gemeten reststikstof heel laag, op andere percelen juist weer heel hoog.

Back to top