Nieuws

DSG-deelnemer: 'Deelname aan projecten levert altijd nieuwe kennis en inzichten op'

Akkerbouwer Jos Keijbets in Voerendaal (Limburg) kent niet anders: zijn vader was al lid van Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) en hield al rekening met de uitspoeling van nitraat naar het grondwater. “Het is voor mij dus niet meer dan vanzelfsprekend dat wanneer je boert in waterwingebied je rekening houdt met uitspoeling. Het is ook haalbaar, zonder dat je daarbij het economisch belang van je bedrijf uit het oog verliest.”

Koolstof binden in de bodem rond Windpark Krammer

Windpark Krammer

Carbon Farming: koolstof vastleggen in de bodem en daarvoor betaald worden... Zeeuwind, Deltawind en boerenorganisatie ZLTO hebben de handen ineen geslagen om rondom Windpark Krammer te zorgen voor een unieke en lokale manier van koolstofbinding.

Projectleider ziet bewustwording erfafspoeling groeien door zelf meten

Deelnemers aan het unieke DAW pilotproject 'Zelf meten erfafspoeling' dat van januari 2018 tot en met juni 2019 op de Veluwe liep, kregen door zelf regelmatig te meten inzicht in hun erfafspoeling. Daardoor namen de 20 deelnemende veehouders maatregelen voor een schoon en opgeruimd erf om afspoeling van vervuild water naar het oppervlaktewater zo veel mogelijk te voorkomen.

Aardappels telen zonder kunstmest

De provincie Noord-Brabant ondersteunt, middels het programma Brabant Bemest Beter, een onderzoek naar het kunstmestvrij telen van aardappelen.

Duurzaam Schoon Grondwater in heel Limburg

In het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) werken boeren in Zuid-Limburgse grondwaterbeschermingsgebieden aan het terugdringen van de nitraatuitspoeling naar het grondwater binnen een rendabele bedrijfsvoering. De samenwerking boekt zulke goede resultaten dat het dit jaar verder wordt uitgerold over de resterende vijf grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg.

Subsidieregeling maatregelen terugdringen perceelsemissie

In waterschap Hunze en Aa’s in Drenthe en Groningen krijgen deelnemende akkerbouwers aan het project ‘Perceelsemissie verminderen’ een tegemoetkoming voor maatregelen die ze nemen. Effectieve maatregelen zoals mechanische onkruidbestrijding, gebruik van wingsprayer en gerichte spuitapparatuur komen in aanmerking voor de subsidie die kan oplopen tot 10.000 euro per bedrijf.

Tips en technieken uit de praktijk over machinaal onderwerken vanggewas

Hoe werk je je vanggewas mechanisch onder bij een nat voorjaar? Hoeveel werkgangen kost het vernietigen van het vanggewas? Welke machines zijn geschikt voor het vernietigen? Deze en andere vragen worden beantwoord in de factsheets van het DAW-projecten Vruchtbare Kringloop Overijssel en Vruchtbare Kringloop Achterhoek over het verantwoord onderwerken van vanggewas.

Back to top