Nieuws

'Je kunt je geld maar één keer uitgeven'

Boeren in het Rijnland-gebied konden de afgelopen jaren subsidie krijgen voor maatregelen die helpen de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Frank Luijben uit Aarlanderveen is een van hen. ‘Het milieueffect is direct zichtbaar.’

Frank Luijben is met Kaasboerderij Luijben in Aarlanderveen, ten oosten van Alphen aan den Rijn, de enige overgebleven kaasmaker in het gebied. Een derde van de melk die zijn koeien produceren wordt gebruikt voor de eigen kaas, de rest gaat naar de fabriek. De Zuid-Hollandse ondernemer runt het bedrijf samen met zijn vrouw Karina.

Preiketen in Limburg gaat samen stikstofuitdaging aan

Prei moet groen zijn en de juiste dikte en grootte hebben. Daar zijn consumenten, telers en toeleveranciers het over eens. Maar de stikstofgebruiksruimte van de preiteelt moet van de overheid met 20 procent omlaag. De preiketen heeft zich samengepakt om te stikstofgebruiksruimte met 20 procent te verlagen. Aan de uitdaging kleeft namelijk de vraag: blijft de prei ook zo groen met de juiste dikte en grootte als in 2025 nog maar maximaal 144 kilo stikstof per hectare is toegestaan? Met dit vraagstuk houden telers en toeleveranciers zich allemaal bezig.

‘Plan B’ bij natte percelen

Het bijzonder natte najaar van 2023 heeft zijn sporen nagelaten - met gevolgen voor de bodembewerking. Het weer teeltbaar maken van een perceel voor het nieuwe seizoen vraagt om een eigen aanpak, want de verschillen tussen percelen zijn groot. Waar het ene perceel bijvoorbeeld begroeid is met een groenbemester, heeft een ander perceel te maken gehad met wateroverlast en oogstschade.

‘Verzilting bedreigt het voortbestaan van ons familiebedrijf’

Zoute sloten, een verzilte bodem of helemaal geen water. Steeds meer agrarische ondernemers langs de kust krijgen te maken met verzilting. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zien ze de zoute toekomst ook. ‘Maar wij willen ook voor de volgende generatie voldoende zoet water,’ vertelt akkerbouwer Sjoerd de Jong. In april kwamen gedeputeerden, ambtenaren en gebiedspartners samen op zijn bedrijf om de genomen maatregelen in het gebied te zien.

Video: Ga goed voorbereid aan de slag met druppelirrigatie!

Hoe bereid jij je voor op droogte? Met de huidige weersomstandigheden misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar zeker niet onbelangrijk. Het toepassen van druppelirrigatie is een van de mogelijke oplossingen. Andre van Spengen, Open Field Specialist bij Netafim Nederland, neemt ons mee door het stappenplan voorafgaand aan het aanleggen van druppelirrigatie.

'Toepassing gewasbeschermingsmiddelen onder druk, maar wat is het alternatief?'

Hoe gaan Limburg en Noord-Brabant om met het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen, wat is het alternatief en hoe behouden ze een verdienmodel? Ook ligt het Zuidoostelijk zandgebied onder het vergrootglas vanuit de Nitraatrichtlijn. Met de Limburgse vlaai achter de kiezen bezoeken geïnteresseerden van onder andere ZLTO, LLTB, provincies en waterschappen Green Specialties in Lierop en Proefboerderij WUR Open Teelten in Vredepeel. Volgens Michael van der Schoot, DAW Regiocoördinator in Noord-Brabant, is de DAW Waterkaravaan van belang voor boeren én bestuurders.

Video: Hoe voorkom je een storende laag in de bodem bij het spitten?

Door een spittechniek te combineren met een woelpoot voorkom je dat een verdichte laag ontstaat in de bodem. Zo blijft de capillaire werking van de bodem in stand, krijg je zuurstof in de grond en gaat het verteringsproces sneller van start. Waarom is de voorbewerking van het vanggewas zo van belang voor het succesvol spitten? En waar moet je nog meer opletten bij het toepassen van een snelspitter? Mark de Beer, ruwvoerexpert Groeikracht, licht het toe.

Brabantse teler Martijn gaat ongedierte te lijf met natuurlijke vijanden

‘In dit grondwaterbeschermingsgebied mogen we sommige bestrijdingsmiddelen niet gebruiken. Hoe kan het op een andere manier?’ Vanuit die vraag ging de Brabantse groenteteler Martijn Hendrickx aan de slag met zijn bodem. In ‘Bodem in beeld’, een nieuwe reeks video’s en podcasts, wordt deze beschikbare kennis over duurzaam bodembeheer gedeeld. Vanaf 31 januari verschijnt er elke twee weken een nieuwe video op YouTube.

Middelen horen op het gewas, niet in de sloot

Iedere druppel gewasbeschermingsmiddel dat in de sloot komt, kan bijdragen aan een normoverschrijding. Dat kan tot leiden tot beperkingen in het middelenpakket. Akkerbouwers die daarom vandaag hun emissie willen inschatten en aanpakken, doen er goed aan om het webinar ‘Middelenpakket uit de sloot’  terug te kijken.
 

DAW jaaroverzicht 2023: Blijvende inzet op dialoog en praktijk bij het DAW

‘Het was een stormachtig jaar met veel veranderingen in beleid en politiek, die onrust en onzekerheid met zich meebrachten. Ondanks dat, vind ik het heel mooi om te zien hoeveel boeren en tuinders investeren in bodem- en watermaatregelen of meedoen in projecten’, zegt Meri Loeffen, programmamanager, terwijl ze terugblikt in het jaaroverzicht van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) over 2023.
 
Back to top