Nieuws

Geslaagde aftrap project ‘Van bodemkennis naar bodemkunde’

Bodembeleefdag met veel belangstelling

Onlangs is het project Van bodemkennis naar bodemkunde in het Noorden van Nederland officieel gestart. De aftrap vond 3 oktober plaats met een succesvolle bodembeleefdag op de SPNA-proefboerderij Ebelsheerd. Goed bodembeheer voor een duurzame landbouw in Noord-Nederland, daar staat dit project voor. 

Blog: De waarde van boerentrots

Verkoop van producten op de boerderij

De boer voelt zich niet meer gewaardeerd. En de consument voelt afstand tot voedsel, waardoor voedsel makkelijker verspild wordt. Dat is wat de boer zo’n pijn doet. Dat brengt me op de hamvraag: hoe kunnen boeren en burgers (weer) met elkaar in contact komen?

Caroline van de Veerdonk, namens partners van Rijn-West aanjager van de DAW-impuls, schreef er een blog over.

Lees het blog 'De waarde van boerentrots'

Zeeuwen met de Waterkaravaan naar Flevoland

Waterschap Zuiderzeeland vult het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer op een eigen manier in, met hun Actieplan Bodem & Water. Een Zeeuwse delegatie van agrarisch ondernemers en anderen ging met de stichting MMM op pad om dat te bekijken.

Al duizend boeren geholpen met coach via Lanbouwportaal.nl

Foto: Marieke Duijn

Landbouwportaal Noord-Holland heeft de grens van 1000 deelnemers gepasseerd. Bloembollenteler Jeroen Brouwer uit Den Helder meldde zich begin september als 1.000e aan en gaat aan de slag met het verbeteren van de bodem op zijn perceel.

3 oktober Bodembeleefdag: leer de bodem beter kennen

Hoe brengt en houdt u de bodem in goede conditie? Wat doet bokashi op jouw perceel? Kom naar de Bodembeleefdag op donderdag 3 oktober op Proefbedrijf Ebelsheerd in Nieuw Beerta (Groningen) en leer over de verschillende mogelijkheden van duurzaam bodembeheer. U leert meer over groenbemesters, over niet-kerende grondbewerking en over de invloed van micro-organismen op de groei en gezondheid van planten. We laten de productie en toepassing zien van bokashi en bespreken de mogelijkheden van omschakeling naar biologische en natuurinclusieve landbouw.

4 oktober: emissievrij watersysteem bekijken in Bavel

Ben je benieuwd naar de nieuwste technieken op trayvelden? Graag verwelkomt Peter van der Avoird je om een toelichting te geven over nieuwe recirculatiesystemen.

Velen van jullie vangen het water van de aardbeien trayvelden al op; er zijn echter nog veel vraagstukken voordat dit gerecirculeerd kan worden. De komende tijd onderzoeken Peter en drie andere ondernemers in Nederland en Vlaanderen, samen met het waterschap, PCH, PSKW en ZLTO diverse aspecten.

De bodem als spons

Het belang van een goede bodem zit bij elke boer wel tussen de oren. Een goede bodem vormt immers de basis. Kennisuitwisseling met andere boeren? Ook dat is niet nieuw. Bewijs daarvan zijn de studiegroepen die al jaren bestaan. Maar hoe krijgen deze boeren nu echt praktische handvatten voor bijvoorbeeld het verduurzamen en het verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem op het eigen bedrijf?

Saskia Veldman van DLV Advies had daar wel ideeën bij. In 2016 is zij als projectleider van het project ‘De bodem als spons’ gestart met een groep melkveehouders uit Overijssel.

‘Academie’ helpt praktisch perceelsemissie tegen te gaan

Greppel om perceelemissie te beperken

‘Of we nou willen of niet, de buien worden heviger. Daarom kunnen we niet meer gezond ondernemen zonder te greppelen.’ Dat is de overtuiging van Kees Vrolijk, akkerbouwer in het Brabantse Fijnaart.

Aardappelboer: goed gesprek met Schouten over vaste mest

Aardappelboer Menko van Zwol uit het Groningse Spijk was een van de 15 genodigden op het Bodemtop-ontbijt van minister Carola Schouten, voorafgaand aan de eerste nationale Bodemtop in Rotterdam. Van Zwol sprak met haar over mest. “Ik vroeg haar om meer ruimte voor het aanvoeren van vaste mest. Daarmee kunnen boeren werken aan een betere bodem.”

 

Realistisch en praktisch, dat loont in Grondig Boeren met Maïs

Grondig boeren met maïs

'Met dit project willen we vooruitstrevend zijn én realistisch. Een project moet namelijk wel aanslaan.' Aan het woord is Jacqueline Ulen, een van de leden van het projectteam rond  ‘Grondig boeren met mais’.

Back to top