Nieuws

Week van het water is óók aandacht voor onze grondwaterbeschermingsgebieden

Het thema van de Nationale week van ons water is schoon en gezond water. Een belangrijk onderwerp, ook voor de boeren van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dagelijks werken deze agrariërs aan verbetering van de waterkwaliteit, in de grondwaterbeschermingsgebieden in Gelderland bijvoorbeeld.
 

Geen vuil erf, geen vuil afspoelingswater

Een veegmachine is een uitkomst vindt Simone Eggenkamp om het erf schoon te houden.

Uit nieuwsgierigheid naar haar eigen erfafspoeling deed melkveehoudster Simone Eggenkamp mee aan het DAW-project ‘Zelf meten erfafspoeling’. De resultaten waren boven verwachting: “Aan het vervolgproject hoeven we niet mee te doen”, concludeert de Bunschotense. 

DAW ondersteunt bij aanvraag subsidies Utrecht

Op 27 mei stelt de provincie Utrecht drie POP3-subsidieregelingen open: Kennisoverdracht, Samenwerking voor innovaties en Fysieke investeringen.

In totaal is er € 2,5 miljoen subsidie beschikbaar voor Utrechtse boeren om te kunnen vernieuwen, verduurzamen en innoveren. In aanloop naar de openstelling worden er door de provincie in samenwerking met Programmabureau Utrecht West en Gebiedscoöperatie O-gen drie informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Waterberging en bos is slimme energiebron

Retentiebekkenbos in waterschap Brabantse Delta. Foto: Ton van Korven

Door in retentiebekkens bomen aan te planten, krijgen de waterbergingen van waterschap Brabantse Delta een dubbele functie: niet alleen meer een opvangmogelijkheid voor overtollig water, maar ook een energiebron. De houtoogst wordt namelijk gebruikt in de biomassaketels van onder andere agrariërs.

Subsidie voor boeren in westelijk veenweidegebied

Boeren die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen in het westelijk veenweidegebied, kunnen subsidie krijgen via Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Er is 100.000 euro beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van 110.000 euro beschikbaar. Provincie Utrecht ondersteunt deze maatregelen met een extra bedrag van 100.000 euro.

Lees meer op de website van Nieuwe Oogst

Agrariërs in Overijssel aan de slag met verbeteren bodem en water

Agrariërs in Overijssel kunnen investeren in DAW-maatregelen, LTO Noord heeft van provincie Overijssel en waterschap WDOD en Rijn en IJssel subsidie ontvangen om deze maatregelen financieel te ondersteunen. In Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) projecten werken agrariërs aan schoon water en een betere bodem. LTO Noord bestuurder Henk Jolink is blij met deze mogelijkheid “Boeren zijn bewust dat er stappen gezet moeten én kunnen worden. We kunnen nu daadwerkelijk aan de slag.”
 

Boeren maken succes van DAW

Het succes van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) drijft op de betrokkenheid van boeren en tuinders bij de activiteiten van het DAW. ‘Daarom vinden we het heel belangrijk om naar de boeren toe te gaan, hun verhaal op te halen en dat door te vertellen’, zegt Titia Bouman van Projecten LTO Noord.
 

Subirrigatie als verzekering bij extreem weer

Foto: Nieuwe Oogst

Bijna 50 hectare huiskavel van de melkvee-houderij van de familie Ulen in Asten wordt nog dit jaar voorzien van subirrigatie, ofwel peilgestuurde drainage met wateraanvoer. Deze maatregel zorgt ervoor dat de ondernemers beter zijn voorbereid op lange periodes van droogte en bovenmatig natte omstandigheden.

Aa en Maas en DAW financieren stuwtjes in buitengebied

Het waterschap Aa en Maas besloot recent om flink in de buidel te tasten voor het plaatsen van knijp- en LOP-stuwtjes in het buitengebied. Peter van Dijk heeft zich daar als lid van het dagelijks bestuur hard voor gemaakt.

'Ik wist niet dat er zo veel bij kwam kijken'

Veldbezoek in Vessem - bodemkwaliteit

Directeur Generaal Agro en Natuur van LNV, Marjolijn Sonnema was één van de deelnemers afgelopen vrijdag aan het veldbezoek in het grondwaterbeschermingsgebied Vessem.

Dit is één van de gebieden waar we via het project Bodem UP en de Brabantse Versterking BUO werken aan de vermindering van de uitspoeling van nitraat naar grondwater. En dus het efficiënter aanwenden van deze mineralen door de plant. De aanpak is een samenwerking van ZLTO, Brabant Water en provincie Noord-Brabant.

Back to top