‘Academie’ helpt praktisch perceelsemissie tegen te gaan

Greppel om perceelemissie te beperken

‘Of we nou willen of niet, de buien worden heviger. Daarom kunnen we niet meer gezond ondernemen zonder te greppelen.’ Dat is de overtuiging van Kees Vrolijk, akkerbouwer in het Brabantse Fijnaart.

Hj doet mee aan het project ‘Academie ter vermindering van perceelemissies’ en heeft een greppel van 40 centimeter diep op zijn land gelegd. Wateroverschot verzamelt zich eerst in de greppel en loopt daarna naar de overstort. Zo beperk je de afspoeling van mineralen naar het oppervlaktewater. In de video onderaan deze pagina vertelt Kees Vrolijk over zijn ervaringen.

Stikstof en fosfaat

Het project in Noord-Brabant is bedoeld om de landbouwemissies te verminderen en zo de stikstof- en fosfaatdoelstellingen te halen. Stikstof is nodig voor een goede groei, maar om allerlei redenen gebruikt de plant niet alle toegediende stikstof. Wat overblijft, wordt af- en uitgespoeld. Dit is slecht voor het milieu, maar ook voor de ondernemer. Voor fosfaat geldt min of meer hetzelfde. Door nauwkeuriger te bemesten en meer rekening te houden met de al aanwezige fosfaat, kun je af- en uitspoeling voorkomen.

Oplossingen laten zien

Technische maatregelen en aanpassingen in de teelttechniek kunnen de perceelemissies beperken. Het gaat daarbij om:

  • een scherp bemestingsplan;
  • een goede organische stofbalans;
  • het goed gebruiken van bodem- en gewasanalyses;
  • regenwater zoveel mogelijk vasthouden om daarmee afspoeling te voorkomen.

Het ontbreekt bij de ondernemers vaak aan kennis om de maatregelen te gaan toepassen. Het project ‘Academie ter vermindering van perceelemissies’ laat technische, praktische en haalbare oplossingen voor boeren en tuinders zien. 

Kennis verspreiden

Centraal in het project staan drie studiegroepen. Eén groep voor kleinfruit, één groep akkerbouwers klei en één groep akkerbouwers zand. Per groep worden activiteiten georganiseerd:

  • themabijeenkomsten en trainingen om een specifiek onderwerp te verdiepen, bijvoorbeeld bodemverdichting of groenbemesters;
  • demonstraties van specifieke technieken in het veld, zoals recirculatiesystemen, druppelirrigatiesystemen, aanleggen van drempels of greppels; 
  • workshops, waarin telers interactief onderwerpen uitdiepen en ervaringen delen, bijvoorbeeld over druppelirrigatie, recirculatie en slim bemesten;
  • excursies naar specifieke objecten bij andere telers.

 

Meer info

Meer informatie en contactmogelijkheden met het project vind je op de pagina 'Academie ter vermindering van perceelemissies'

Back to top