“Preciesielandbouw begint bij landbouwkundige kennis en dat toepassen"

Veris mps3 bodemscanner.

Op een regenachtige donderdagmorgen in juli zijn we bij Landbouwbedrijf Sloetjes in Halle. Gerard Meuffels gaat met Bert Sloetjes in gesprek over de Veris-bodemscan die op zijn percelen is uitgevoerd.

De Veris-bodemscan is een scan van de bodem van je land, waarbij tot  30 en 90 centimeter diep de elektrische geleidbaarheid van de bodem wordt gemeten. Deze elektrische geleidbaarheid zegt iets over de zwaarte van de grond, het vochtgehalte of de aanwezigheid van nutriënten. Verder wordt met de Veris-bodemscan het organische stof, de pH en de hoogte ligging gemeten. Na afloop van de scan krijg je per onderwerp een kaart met het resultaat. Aan de kleuren kun je de verschillen al zien. Wel is het raadzaam om goed de legenda te bekijken: het gaat soms om een verschil van 0.5 procent tussen 5 kleuren.

Effectiever gebruik van je land

Bert: “Deze kaarten geven je inzicht in je bodem en daarmee zouden ze kunnen aangeven wat je ermee moet. Meer of minder stikstof of compost toevoegen, ploegen, egaliseren, zeg het maar. Het is bedoeld om je land effectiever te kunnen gebruiken en meer opbrengst te krijgen. Het ziet er goed uit, maar ik ben van mening dat deze kaarten niet zonder de kennis van je land kunnen. Als ik op een goeie manier bemest en ik ga met de goeie landbouwkundige kennis aan de slag, dan haal ik er óók meer opbrengst af.”

Bodemsamenstelling afhankelijk van 'vroeger'

Gerard geeft aan dat de bodemsamenstelling ook afhankelijk is van wat er ‘vroeger’ op het land te vinden was. Als dat bijvoorbeeld een bos was, dan blijf je dat terugzien in de huidige bodemsamenstelling en dat kán je opbrengst beïnvloeden. Op topotijdreis.nl kan iedereen terugzien (tot 70 jaar terug), hoe het landschap er eerder uit zag. Bert zegt dat hij op school al leerde dat de hoeveelheid organische stof vrijwel niet te beïnvloeden is, ook niet als je jaar na jaar compost toevoegt. “En in de praktijk zien we dat ook terug. We zijn nu meer kalenderboeren, voor alles is een datum gesteld: bemesten, zaaien, oogsten. We zouden weer met de natuur mee moeten kunnen bewegen. Niet alles is precies in één week te plannen.”

Allemaal weer naar school?

Preciesielandbouw begint bij landbouwkundige kennis en dat toepassen", aldus Bert.  Misschien moeten we allemaal wel weer naar school.”

 

Back to top