30 januari: Symposium BodemUP

Op 30 januari 2020 organiseert ZLTO het BodemUP Symposium. Dit event is voor alle deelnemers van BodemUP en betrokken partijen in de keten.

Wat is BodemUP?

Het project BodemUP is 1,5 jaar geleden gestart. Met het project voorzien we individuele agrarische ondernemers met bodemadvies. Het doel van het project is om meer uit de bodem te halen; de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en de nitraatuitspoeling te verminderen.

Tijdens dit BodemUP symposium willen we graag met u in gesprek over uitdagingen, kansen en innovaties in de bodem. Tijdens een interactieve dag staat het samenwerken van agrariërs en haar ketenpartners centraal. BodemUP-deelnemers zullen ook hun ervaringen delen tijdens het symposium. Door met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen rondom het verbeteren van de bodem, willen we komen tot nieuwe initiatieven die het voor agrariërs eenvoudiger maken om aan bodemverbetering te werken.

Gesprekspartners gezocht

Wij zijn voor dit symposium op zoek naar wetenschappers, adviseurs, beleidsmakers, afnemers en andere mensen in de keten die met onze agrariers in gesprek willen gaan. Dus wilt u de ervaringen horen van de BodemUP-deelnemers; heeft u goede ideeën over duurzaam bodembeheer of kunt u onze BodemUP-deelnemers helpen, kom dan naar het symposium!

Tijdens dit event is ook de prijsuitreiking van de Maatregelenwedstrijd.

Programma

10.00 uur Ontvangst bij ZLTO, Onderwijsboulevard 225, Den Bosch

10:15 uur Opening door BodemUP-team met resultaten van 1,5 jaar BodemUP

10.45 uur Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut over "De uitdagingen van bodem in praktijk en wetenschap."

11.15 uur Dialoog ronde 1

12.00 uur Lunch en Initiatievenmarkt van bodemprojecten

13.00 uur Dialoog ronde 2 en 3

14.30uur Terugkoppeling Resultaten dialogen

15.00uur Uitreiking Maatregelenprijs

15.45–16.00 uur Afsluiting

Juryleden:

Judith van de Mortel, lector duurzaam bodembeheer bij de HAS
Erik de Ridder, watergraaf bij waterschap de Dommel
Jaap van Wenum, akkerbouwer en voorzitter akkerbouw bij LTO Nederland

Prijsuitreiking: Adrie Bossers, bestuurslid ZLTO

Back to top