5 februari: Mini-symposium Sorghum als voedergewas

Sorghum

Sorghum is vaak genoemd als potentiële vervanger van mais, als voedergewas voor de rundveehouderij. Niet alleen omdat sorghum toekan met minder water. Maar ook vanwege de diepe beworteling en de gunstige eigenschappen voor de bodemkwaliteit. En tenslotte de goede zetmeelproductie.

Om die reden heeft ZLTO het project ‘Zuiniger met water in de melkveehouderij door de teelt van sorghum’ ingediend. De uitvoering van het project vindt plaats in de periode 2017-2020; uitvoerders zijn de WUR en het Louis Bolk Instituut.

De ervaringen van dit project en van andere projecten komen aan de orde in het minisymposium van 5 februari. Er komt een groot aantal sprekers aan bod, waaronder ook Frank Mijs te Bladel die al enkele jaren ervaring heeft met de teelt van sorghum.

Het Praktijknetwerk Sorghum neemt jullie in dit mini-symposium graag mee in de stand van zaken rond de teelt en het gebruik van sorghum. Wij geven een tussenstand, en gaan in gesprek over de verdere ontwikkeling van dit gewas.

Waar en wanneer

Woensdagmiddag 5 februari 2020, 13.00 -16.30

Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, Den Bosch

Programma

13.00 Inloop met koffie en koek

13.30 Welkom door Geert Thyssen ( Provincie Noord-Brabant)

13.35 Openingswoord Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Provincie Noord-Brabant 

13.45 Introductie van sorghum door dagvoorzitter Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut) 

14.10  Mogelijkheden en grenzen van sorghum - Beworteling en bodem, Jan vd Akker (WUR) en Joachim Deru (Louis Bolk Instituut) - Stikstofbenutting, Maaike van Agtmaal ( Louis Bolk Instituut) - Andere gebruiksmogelijkheden, Martijn Stevens (Kwekerij Sluis)

15.00 Pauze

15.20 Teelt en praktijkervaringen -  Teelt en rassenontwikkeling, Nic Boerboom (DSV) en Walter de Milliano (Hoeve Dierkensteen) -  Paneldiscussie praktijkervaringen teelt en voeding, Daan Bressers (Visscher Holland), Tim van Summeren (CZAV), Tom van Bakel (geitenhouder) en Frank Mijs (melkveehouder)

16.30 Afsluitend drankje

Back to top