Aa en Maas en DAW financieren stuwtjes in buitengebied

Het waterschap Aa en Maas besloot recent om flink in de buidel te tasten voor het plaatsen van knijp- en LOP-stuwtjes in het buitengebied. Peter van Dijk heeft zich daar als lid van het dagelijks bestuur hard voor gemaakt.

Waarvoor staat waterschap Aa en Maas precies aan de lat?

‘Het waterschap betaalt 2.000 euro per knijpstuw. Een knijpstuw kost inclusief plaatsing ongeveer 3.000 euro. Daarnaast komt er 750 euro vanuit het ZLTO-project ‘Wel goed water geven’. ‘De boer hoeft dus zelf maar 250 euro te betalen. De kosten voor een LOP-stuw (2.250 euro) worden gelijkmatig verdeeld onder de boer, Waterschap Aa en Maas en ‘Wel goed water geven’.’

Waarom investeert het waterschap meer in knijpstuwen?

‘Uit ervaringen weten we dat knijpstuwen beter werken. Die stel je een keer in en je hebt er verder geen omkijken meer naar. Bij LOP-stuwtjes komt het nogal eens voor dat de plankjes kwijtraken nadat de boer ze eruit heeft gehaald.’

Waarom nu deze geste?

‘Als waterschap hebben we alleen direct invloed op het peil van de A-watergangen en kunnen we weinig tot niets doen aan het peil in de C-watergangen, oftewel de haarvaten. De extreme droogte van vorig jaar laat zien dat het geen vanzelfsprekendheid meer is dat boeren altijd kunnen beregenen. Dus moet er in de winter zoveel mogelijk water vastgehouden worden.

‘Dankzij de voortreffelijke inzet van boeren is een beregeningsverbod in de meeste gebieden voorkomen. Dat mag ook weleens gezegd worden.'

Water vasthouden werkt. Dat moet voor u geen nieuws zijn?

‘Klopt. Daarom hebben we jaren geleden besloten om het winter- en zomerpeil dichter bij elkaar te brengen. We weten inmiddels dat het beter is om juist in de natte winter-maanden het water zoveel mogelijk in het gebied te houden. De boeren hoeven dan toch niet het land op.’

Is dat voldoende om kritieke situaties, zoals het dreigende beregeningsverbod per 1 april, te voorkomen?

‘We zullen vaker met droogtes als in 2018 te maken krijgen. We zijn samen met ZLTO bezig met een experiment om het peil in de win-ter zelfs hoger te zetten dan in de zomer. Dat gaat altijd in overleg met de grondeigenaren in het gebied.‘We zijn ook bezig met het automatiseren van de stuwen in alle A-watergangen. Over een paar jaar moeten alle stuwen binnen anderhalf uur verzet kunnen worden. Boeren doen ook steeds meer met drainage en subirrigatie.’

Lees meer over het project 'Wel goed water geven'

Back to top