‘Aanpak droogte is maatwerk per bedrijf’

Henk Jolink, gebiedsmakelaar

Iedere boer en tuinder is op zoek naar mogelijkheden om na drie droge jaren de droogte de baas te blijven en wil maatregelen nemen om opbrengstenverliezen zoveel mogelijk te voorkomen. Gelderse boeren kunnen nu voor individueel advies en subsidie op maatregelen terecht bij gebiedsmakelaar Henk Jolink.
 

‘Ik ga met jou om tafel zitten om een gericht advies over de droogteaanpak op jouw bedrijf te geven. Daarbij gaat het om voldoende beschikbaarheid van zoetwater in combinatie met aandacht voor de bodem- en waterkwaliteit’, vertelt Henk Jolink. Als melkveehouder en voormalig boerenbestuurder weet hij de verbinding te leggen tussen de praktijk en de spelregels rond het aanvragen van subsidie voor maatregelen. ‘Ik vraag bijvoorbeeld door of je nog meer plannen hebt voor jouw bedrijf. Zo kan in mijn advies alle mogelijkheden aangeven en de aanvraag goed begeleiden’, zegt Jolink. De inzet van gebiedsmakelaars is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In DAW werkt LTO onder andere samen met waterschappen zoals Vallei en Veluwe en Rijn en IJssel.
 

Maatwerk per bedrijf

‘Het is mooi om te zien hoe innovatief boeren zijn’, geeft Jolink zijn ervaringen uit de eerste keukentafelgesprekken weer. ‘Ik merk tegelijkertijd dat het maatwerk per bedrijf vraagt. De diversiteit per streek in grondsoort, watergangen en verval is groot. Het gros van de boeren heeft al helder voor ogen wat ze willen. Zo heb ik boeren gesproken die een kelder willen bouwen om erfwater in op te vangen. Dat willen ze gebruiken om in het voorjaar de mest te verdunnen bij het uitrijden of voor druppelirrigatie. Ze willen zo waterschaarste voor zijn. In mijn ogen een mooi voorbeeld van ondernemen met de blik naar voren.’ Andere maatregelen waarvoor DAW-subsidie kan worden aangevraagd, zijn bijvoorbeeld het plaatsen van een boerenstuw of de aanleg van peilgestuurde of omgekeerde drainage die is gericht op de aanvoer van water. Denk ook aan maatregelen gericht op verbetering van de bodemstructuur, gerichte watergeefsystemen, dempen van sloten of de aanleg van natuurvriendelijke oevers of natte bufferstroken.
 

Bedrijfswaterplan

‘Weet je nog niet goed wat voor jou de beste oplossing is? Dan kan je eerst een bedrijfwaterplan laten maken waarin dit voor jou wordt uitgezocht’, aldus Jolink. Een bedrijfswaterplan wordt voor 100 procent vergoed, met een maximum van 1500 euro. Weet je al welke maatregelen je wilt nemen, dan ondersteunt de gebiedsmakelaar bij de subsidieaanvraag voor de investering. Valt de investering binnen de DAW-regeling, dan is daar 40 procent voor beschikbaar. De maximum bijdrage uit deze regeling is € 20.000,- per bedrijf. Elke boer en tuinder kan meedoen.
 

Landbouwkundige productie

Bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer gaat het om meer dan de aanpak van droogte, bodem- en waterkwaliteit is altijd onderdeel van het gesprek. Jolink: ‘Neem bijvoorbeeld een maatregel als intelligente beregening. Het kan lijken of dit vooral gericht is op de landbouwkundige productie. Maar door te zorgen voor voldoende waterbeschikbaarheid, blijft een gewas groeien en worden nutriënten benut in plaats van dat ze af- of uitspoelen. Dat is dus goed voor zowel de waterkwaliteit als de waterbeschikbaarheid.”
 

Gesprek aanvragen

Interesse in een gesprek met gebiedsmakelaar Henk Jolink? Aanmelden kan per e-mail via DAW@ltonoord.nl of bel met tel. 088 88 86 631. Een overzicht van de maatregelen vind je in deze flyer.

Back to top