Aardappelboer: goed gesprek met Schouten over vaste mest

Aardappelboer Menko van Zwol uit het Groningse Spijk was een van de 15 genodigden op het Bodemtop-ontbijt van minister Carola Schouten, voorafgaand aan de eerste nationale Bodemtop in Rotterdam. Van Zwol sprak met haar over mest. “Ik vroeg haar om meer ruimte voor het aanvoeren van vaste mest. Daarmee kunnen boeren werken aan een betere bodem.”

 

De uitnodiging om aan te schuiven bij het Bodemtop-ontbijt, greep akkerbouwer Menko van Zwol met beide handen aan. Hij is vooruitstrevend en denkt graag mee over hoe boeren kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen kunnen minderen. “Net zoals het landbouwministerie wil ik werken aan een betere bodem en grondwaterkwaliteit, samen moeten we uitzoeken hoe. Ik denk dat wanneer we meer goede vaste mest mogen aanvoeren, we het bodemleven kunnen stimuleren. Dat is goed voor het gewas en de bodem.”

 

Eerste nationale Bodemtop 

Met dat idee staat hij niet alleen, merkte Van Zwol tijdens de Bodemtop. “Ik vond het bijzonder dat veel collega-agrariërs die ik sprak, ook bezig waren met het verrijken van mest en het voorkomen van uitspoeling. “Op ons bedrijf laten we onze dierlijke mest rijpen bijvoorbeeld. Een veehouder die ik sprak voegt mineralen toe voor een rijkere mest. En een andere boer scheidt mest en urine om uitstoot te verminderen. De sleutel voor een betere bodem ligt volgens mij in de droge fractie.” Ook bij minister Schouten staat dit onderwerp hoog op de agenda, ontdekte van Zwol: “Ik had een heel goed gevoel na mijn gesprek, de minister was goed geïnformeerd en gaf aan dat we iets met vaste mest moeten.”

 

Tijdens de eerste nationale Bodemtop werd in een goed gevulde zaal volop gediscussieerd door boeren, wetenschappers en andere belangstellenden over hoe Nederland duurzaam bodembeheer moet aanpakken. In haar pleidooi stelde Schouten dat een gezonde bodem goed is voor de natuur en klimaatextremen kan opvangen. "Met gezonde bodem kunt u ook een belangrijke rol spelen bij de afspraken in het Klimaatakkoord", aldus Schouten tegen de aanwezige boeren. Op de regionale initiatievenmarkt ging het gesprek verder en maakten aanwezigen kennis met projecten op het gebied van duurzaam bodembeheer, zoals die van DAW. 

Laat koplopers pionieren

Aardappelteler Van Zwol (die ook nog bieten en graan teelt) heeft ondanks de soms felle discussie in de zaal, vertrouwen in de toekomst. “Boeren zijn innovatief genoeg. Als de overheid ruimte en middelen beschikbaar stelt, kunnen koplopers pionieren. Die kennis kan vervolgens breed gedeeld worden met andere boeren. Wij boeren al generaties op deze plek in Spijk, ik wil mijn verantwoordelijkheid ook nemen voor een betere bodem en geloof dat dat kan.”

 

Zelf volgt Van Zwol nieuwe ontwikkelingen op de voet, deed hij mee aan het DAW-project Schoon Erf, Schoon Water en volgt hij regelmatig bodemcursussen. “Op onze percelen speelt slechte vertering in de grond door te weinig bodemleven of te veel aanvoer van organische stoffen. Daar moet ik dus wat mee.”  

Meer informatie 

Kijk ook op de thempagina over mest. 

Back to top