Acht ton voor opvang restwater in Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland kent 800.000 euro subsidie toe aan het project `Beperking piek-emissie naar oppervlakte water vanuit landbouw in Zeeland'.

Binnen dit project worden op akkerbouw- en fruitteeltbedrijven reinigingsinstallaties voor land bouwspuiten aangelegd zoals een phytobak, eventueel in combinatie met een wasplaats of vloeistofdichte vloer. Het restwater wordt hiermee op een verantwoorde manier opgevangen en verwerkt waardoor er geen emissie naar het oppervlaktewater plaatsvindt.

Back to top