Akkerbouwer André van Helden doet beroep op adviseur 'BodemUP'

Actuele bodemkennis naar het boerenerf brengen. Dat is de doelstelling van het project 'BodemUP'. André van Helden, akkerbouwer op zandgrond in het Limburgse Maria Hoop, maakt er dankbaar gebruik van. 'Mijn opbrengsten lopen langzaam maar zeker terug. Daar moet ik iets aan doen', zegt hij.

Guido Schriever loopt naar een perceel vol verschillende kruiden, steekt een spade de grond in en graaft een bladrammenas uit. Hij wijst op de grote wortelpen van de plant. 'De haarwortels gaan nog dieper de grond in tot wel 1,5 meter. Een zegen voor het bodemleven', vindt de adviseur van Arvalis.

Op het perceel van ruim 4 hectare groeide het afgelopen seizoen wintergerst. Na de gerstoogst besloot eigenaar André van Helden uit Maria Hoop Solarigol te zaaien: een groenbemester die bestaat uit een mix van vlas, Japanse haver, niger, zomerwikken, Alexandrijnse klaver, bladrammenas en deder. De akkerbouwer zaaide deze mix op aanraden van Schriever. Van Helden neemt met het perceel deel aan het project 'BodemUP'. BodemUP is een van de projecten onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het project is begonnen in Noord-Brabant en heeft een landelijk vervolg gekregen.

Stikstof binden

Een aantal planten uit de mix bindt stikstof uit de lucht en stelt deze beschikbaar aan de bodem. Andere planten wortelen diep en zorgen daarmee voor een betere capillaire werking. Bovenal zorgt het mengsel voor meer organische stof in de bodem. Dat is hard nodig, weet Van Helden.

In een ver verleden was de Limburgse ondernemer melkveehouder, maar vanwege rugklachten moest hij afscheid nemen van zijn dieren. De overgang naar akkerbouw verliep in het begin soepel. De jarenlange teelt van gras had gezorgd voor een grote hoeveelheid organische stof in de bodem. Maar die voorraad raakt langzamerhand uitgeput. Van Helden merkt het aan de opbrengsten. Die lopen langzaam maar zeker terug.

Lees hier het volledige artikel.

Back to top