Andere meststof en beweidingssysteem: bedekking van perceel veel beter

Voor het eerst gebruikt melkveehouder Joost van Herwijnen dit jaar ureum-kunstmest op zijn perceel. "Het werkt op mijn land veel beter dan het nitraathoudende KAS. Dat zie ik aan de hergroei in het weiland en de kuiluitslagen."
 
Afgelopen winter sloot melkveehouder Joost van Herwijnen zich aan bij het DAW-project Bommelerwaard. Hij is enthousiast over zijn deelname, de ervaringen van andere melkveehouders in de Bommelerwaard en kennis van de experts inspireerden hem. “Het is geen reclamepraatje wat je krijgt, je merkt dat de experts die voor de groep stonden inhoudelijk veel weten over het verbeteren van de bodem.” 
 

Minder uitspoeling

Op een van die bijeenkomsten werd hem geadviseerd over te stappen naar ureum-kunstmest. “Ik gebruikte altijd KAS en hoewel dat goed beviel, besloot ik na inlezen en gesprekken met meerdere experts toch over te stappen. Met succes.”
Ureumhoudende kunstmest is beter voor de bodem omdat er koolstof in zit. Ook wordt het beter door de plant opgenomen. De uitspoeling naar het water is dus minder, wat ten goede komt aan de waterkwaliteit in het gebied.  Van Herwijnen leerde ook dat kunstmest op basis van ureum zorgt voor een betere stikstofefficiëntie. “Het geeft een tragere stikstofgift, beter voor de hergroei van het gras. Het beweidingssysteem dat ik sinds dit jaar hanteer stimuleert ook nog eens de hergroei.”

Nieuw Nederlands Weiden

Naast veranderen van meststof, koos Van Herwijnen ook voor een ander beweidingssysteem. In plaats van stripgrazen kiest hij voor Nieuw Nederlands Weiden (NNW). “De droogte in combinatie met stripgrazen zorgde vorig jaar voor een kapot veld, nu krijgen de koeien iedere dag een nieuw perceel met vers gras. Ik merk dat de bedekking in het perceel nu veel beter is, dankzij het ureuem in de meststof. En de koeien melken als een tierelier.”
 

DAW Bommelerwaard

Naast advies over meststoffen en beweiden, kregen de deelnemers aan DAW Bommelerwaard ook kennis over de bodem en waterkwaliteit. Zo werden tijdens bedrijfsbezoeken grondmonsters genomen en beoordeeld en werden de bodemstructuur nader bekeken.  “Dat is leerzaam, je ontdekt hoe belangrijk het bodemleven voor je grond is. Ik steek nu vaker een schop in de grond om de bodemstructuur van mijn eigen percelen te bekijken.” 
DAW Bommelerwaard gaat ook in het najaar van 2019 door. Wilt u meer informatie over dit project? Kijk dan op de informatiepagina of neem contact op met projectleider Michaela van Leeuwen via mavleeuwen@projectenltonoord.nl
 

Back to top