‘Bespaar met precisiebemesting en voorkom bodemverdichting’

Weten hoe je met precisiebemesting de bodemstructuur kunt verbeteren én geld kunt besparen. Dát waren de thema’s die centraal stonden tijdens een velddemo op 22 september 2022 bij Kaasboerderij De Gelder in Tijnje. Een demo georganiseerd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Voor deze demo werden op een perceel van melkveehouder Hans Peter Vogel (Kaasboerderij De Gelder) bodemscans uitgevoerd door loonwerker Maurice Zandvliet. Wat de bodemscans duidelijk aantonen, is dat een perceel niet homogeen is. Omdat het hele perceel gelijke bemesting krijgt, is op bepaalde plekken sprake van overbemesting en elders juist van onderbemesting.

Door middel van EC-scans is het onderzochte perceel in vier zones ingedeeld. Hiervan zijn monsters genomen die volgens de Kinsey Albrecht methode zijn geanalyseerd. Op basis hiervan werd tijdens de demo verteld welke actie uitgevoerd kunnen worden om tot een homogener perceel te komen. Omdat er dan sprake is van een heel gerichte bemesting, kan dat tot een mooie besparing leiden.

Een ander actueel thema waar tijdens de demo aandacht aan werd besteed, is het risico op bodemverdichting. Bodemverdichting kan leiden tot een opbrengstderving van 20% (Handboek Bodem en Bemesting). Eén van de methodes om dit te voorkomen, is het gebruik van lichtere machines of minder bandendruk. Daarbij spelen ook zaken als grondsoort en weersomstandigheden een grote rol.

Velddemo’s met loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer weten? Klik hier!

Back to top