Bestuursovereenkomst grondwaterbescherming

Tussen drinkwaterbedrijven, ministeries, IPO en LTO is een bestuursovereenkomst getekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over de aanpak van circa 40 grondwaterbeschermingsgebieden. Gebieden waar de emissies van nutriënten nog ruim boven de norm uitkomen.
 
LTO vindt het belangrijk dat deze bestuursovereenkomst met kracht wordt opgepakt. De eerstvolgende stap is nu dat in de eigen provincie een uitvoeringsovereenkomst wordt getekend. Daaraan wordt door de drie partijen nu hard gewerkt. Daarom zullen binnenkort met steun vanuit LTO NL bijeenkomsten in de regio worden georganiseerd om met elkaar te bespreken waar welke problemen zijn en welke maatregelen daar kunnen worden genomen.
 
Aandacht wordt gevraagd voor het goed in beeld te brengen van mogelijke maatregelen en de doelen die daarmee worden gediend. Daarvoor is een goede gebiedsanalyse nodig.  Als een gebied heel veel wil, zal het ook moeten zorgen voor de financiën. Er vindt nog discussie plaats over een landelijke stimuleringsregeling. De uitwerking in en door de regio is erg belangrijk, omdat hiervoor eind dit jaar gerapporteerd moet worden aan de provincies.

Back to top