“Beter iets kleins beginnen, dan erover praten en niets doen”

”Als je volop in de dagelijkse werkzaamheden zit als boer of tuinder, is het niet altijd makkelijk om je grondig te verdiepen in nieuwe kennis of praktijkervaringen”, weet Floor Grubben, Kennismatcher overige teelten voor Zuid-Nederland.

“Daarbij hoor ik regelmatig dat informatie niet altijd goed vindbaar of praktijkgericht is opgeschreven. Als Kennismatchers kunnen wij die verbinding maken tussen de praktijk bij de agrarisch ondernemer op het erf en de kennis die er is op het gebied van onderzoek. Als jij erop geattendeerd wordt wat een ander al aangepakt heeft en hoe hij dat heeft gedaan, ga je het waarschijnlijk sneller ook zelf doen.”

Versterkte Kennisverspreiding

Floor Grubben is samen met Marloes van Schaik en Reinder Jan Wagevoort Kennismatcher voor de overige teelten, waarbij Floor Zuid-Nederland als werkgebied heeft en Marloes en Reinder Jan Noord-Nederland. De Kennismatchers vallen binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) onder het programma Versterkte Kennisverspreiding. “Heel veel boeren en tuinders willen aan de slag met het verbeteren van de waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid en hun bodem. Samen met mijn collega’s wil ik ervoor zorgen dat agrarische ondernemers de juiste informatie en kennis weten te vinden of kunnen krijgen”, aldus Floor.

Zij combineert haar functie van Kennismatcher met haar werkzaamheden als LLTB-projectleider plantaardige sectoren. Als dochter van een komkommerteler en door haar arbeidsverleden kan ze zich goed inleven in de sector. Haar uitgangspunt is om bij alle vraagstukken die voorbij komen, direct een begin te maken in de praktijk. “Beter iets kleins beginnen, dan erover praten en niets doen.”

Plantsapmetingen

Zo heeft Floor naar aanleiding van een vraag van een groenteteler een plan van aanpak geschreven voor een praktijkonderzoek. “Daarin staat de vraag centraal ‘hoe kunnen we door plantsapmetingen bepalen wat de plant exact nodig heeft aan bemesting.’ Om op basis van de metingen te kijken wat die plant nodig heeft in plaats van wat de telers denkt wat de plant nodig heeft. Dit om bewustwording bij de ondernemer te creëren wat de nitraatuitspoeling is en zo te demonstreren en implementeren wat een goede gerichte bemestingssystematiek kan doen. Vanuit het DAW bekijken we hoe we dit met een groep telers op de hoge zandgronden in Limburg verder kunnen oppakken.” Daarbij zoekt Floor de samenwerking met DAW Regiocoördinator en LLTB-collega Arend Jan Cuperus. Het is nu zaak dit project financieel en organisatorisch in de benen te helpen.

De eerste maanden als Kennismatcher heeft Floor gebruikt om kennismakingsgesprekken te hebben met brancheorganisaties, studiegroepen en andere partners in het speelveld van de overige teelten. “Ik ga nu eveneens met individuele ondernemers keukentafelgesprekken voeren om ook bij hen op te halen wat er speelt en met welke vragen ik hen kan helpen. Dat helpt om letterlijk zichtbaar te zijn en duidelijk te maken wat ik doe.”

Bevlogen

“Wat mij opvalt binnen DAW is hoe bevlogen alle mensen zijn die ik spreek”, zegt Floor. “Iedereen heeft, net als ik hart, voor de boeren en tuinders. Er zit enorm veel kennis en deskundigheid bij de DAW-medewerkers. Het is mooi om te zien hoe mensen samen met de agrarisch ondernemers aan water en bodem willen werken, zonder dat ten koste mag gaan van het bedrijfsrendement van boeren en tuinders.”

Lees in dit artikel meer over de Kennismatchers en hier vind je de contactgegevens van de Kennismatchers.

Back to top