'Bezem'-project door Schoon Erf, Schoon Water

Onder de vlag van Schoon Erf, Schoon Water Friesland wordt het project ‘Bezem door de middelenkast’ uitgevoerd met als doel: minder gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Boeren en tuinders uit Friesland kunnen tijdens de looptijd van het project kosteloos en eventueel zelfs anoniem niet-gebruikte gewasbeschermingsmiddelen, restanten en/of middelen waarvan de toelating is vervallen inleveren. Sowieso alle Friese akkerbouwers worden uitgenodigd op een verantwoorde manier hun gewasbeschermingsmiddelen op te ruimen. Aanmelden voor de bezem-actie kan tot 19 februari via www.bezemdoordemiddelenkast.nl

De actie ‘Bezem door de middelenkast’ wordt afgestemd met de toezichthouders van de NVWA en Fumo. Dit om te voorkomen dat controles en de actie elkaar kruisen: agrariërs die meedoen aan de actie en die (restanten van) niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op hun bedrijf staan om af te voeren worden daarom niet beboet bij een eventuele controle. Belangrijk om te vermelden is dat de actie anoniem is, gegevens van deelnemers worden niet gedeeld met bovenstaande organisaties. 

Meedoen? 

Kijk op www.bezemdoordemiddelenkast.nl voor meer informatie. Heeft u nog vragen of twijfelt u over deelname? Bel dan met de Bezemfoon via 0345 470 761. Er is plek voor 150 deelnemers. 

 

De ‘bezemactie’ in Friesland wordt in opdracht van de provincie Fryslân uitgevoerd door LTO Noord en CLM Onderzoek en Advies, in samenwerking met de leveranciers/distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen in Friesland. Ook Wetterskip Fryslân ondersteunt deze ‘bezemactie’.

Back to top