Blog: De waarde van boerentrots

Verkoop van producten op de boerderij

De boer voelt zich niet meer gewaardeerd. En de consument voelt afstand tot voedsel, waardoor voedsel makkelijker verspild wordt. Dat is wat de boer zo’n pijn doet. Dat brengt me op de hamvraag: hoe kunnen boeren en burgers (weer) met elkaar in contact komen?

Caroline van de Veerdonk, namens partners van Rijn-West aanjager van de DAW-impuls, schreef er een blog over.

Lees het blog 'De waarde van boerentrots'

Back to top