Bodem APK: naar een betere bodem, van denken naar doen!

Ben je het eens met de stelling dat de bodem het belangrijkste kapitaal is op en onder je (melkvee- of akkerbouw)bedrijf? Doe dan mee aan Bodem APK!

Zowel in Fryslân als in de Veenkoloniën (Groningen en Drenthe) is het project Bodem APK van start gegaan. Bodem APK staat voor Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering. Deelnemers krijgen  meer inzicht in de bodem op het eigen bedrijf én in de maatregelen om de bodem te verbeteren. En leren gedurende twee teeltseizoenen de bodem beter beoordelen en krijgen handvaten om deze te verbeteren. Op twee percelen (een goed en een minder goed perceel) worden profielkuilen gegraven en bodemmonsters genomen voor uitgebreide analyses, waarbij o.a. ook het bodemleven wordt meegenomen. Hierbij is ook (beperkt) ruimte voor extra analyses, indien gewenst. Op basis van de resultaten van de kuilen en de analyses worden maatregelen voorgesteld die tot verbetering moeten leiden.

Pilotbedrijf

Deelnemers zijn onderdeel van een groep met ongeveer 15 collega’s (zoveel mogelijk bij jou in de buurt en op dezelfde grondsoort). Een bedrijf fungeert als pilotbedrijf, waar bijvoorbeeld maatregelen worden uitgetest. Ervaringen worden enkele keren binnen de groep gedeeld bij groepsbijeenkomsten en tijdens demodagen bij het pilotbedrijf. Als er in de groep behoefte is aan verdieping op bepaalde thema’s, dan worden daar deskundigen voor uitgenodigd.

Deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 400 exclusief BTW. Hieruit worden onder andere de bodemanalyses betaald. Deze worden door één partij uitgevoerd voor alle deelnemers, zodat de analyses onderling vergelijkbaar zijn.

Meer informatie 

Wil je meedoen aan Bodem APK? Of heb je nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Gerhard Noordhof, (06 - 55 07 45 25 of via e-mail gnoordhof@projectenltonoord.nl)

In Bodem APK werken samen: CLM, Wageningen UR, Innovatiecentrum Veenkoloniën en LTO Noord.

Het wordt financieel mogelijk gemaakt door: de provincies Drenthe, Groningen en Friesland, Innovatiecentrum Veenkoloniën en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, Europa investeert in zijn platteland.

 

Back to top