Bodem-Up: visitekaartje voor Den Haag

'We hebben een mooi visitekaartje kunnen afgeven aan de Haagse beleidsmakers.’ Deze uitspraak deed Johan Elshof nadat ZLTO vorige week vertegenwoordigers van de landelijke regiegroep ‘Vermindering nitraatuit-spoeling grondwaterbeschermingsgebieden’ ontving om hen bij te praten over bodemmaatregelen die boeren nemen.

De leden van de regiegroep zijn volgens de specialist bodem en water de ‘ogen en oren’ van hun bestuurders, die landelijke besluiten nemen. ‘Het is dus bijzonder belangrijk dat de regiegroep goed op de hoogte is van de activiteiten die agrariërs uitvoeren om de uitspoeling van nitraat naar het grondwater te verminderen.’

Teeltplan

Nathan van Beek uit Gilze, deelnemer aan het ZLTO-project ‘BodemUp’, stelde zijn bedrijf open om de Haagse gasten te ontvangen. Hij legde uit hoe hij als akkerbouwer omgaat met zijn grond, werkt volgens een teeltplan en zijn bodemwerkzaamheden verricht. Voor een deel gebeurde dat aan de hand van een profielkuil.

Volgens Elshof is ZLTO bijzonder trots op het project ‘BodemUp’ en op de deelname van ondernemers in het grondwaterbeschermingsgebied Gilzerbaan.‘In ‘BodemUp’ begeleiden we leden bij de juiste stappen om de bodem op hun bedrijf te verbeteren. We onderzoeken samen hoe we met praktische maatregelen een betere bodemvruchtbaarheid en een efficiëntere nutriëntenbenutting realiseren. Hiermee dragen ondernemers bij aan goed en veilig drinkwater voor hun omgeving.’

Vertrouwen

ZLTO-bestuurder Adrie Bossers drukte de beleidsmakers op het hart vertrouwen te hebben dat de bodemmaatregelen die boeren nemen, tot het gewenste effect gaan leiden. De leden van de regiegroep gaven daarop aan onder de indruk te zijn van zowel het project ‘BodemUp’ als de wijze waarop veel agrarische ondernemers in Noord-Brabant omgaan met hun bodem.

Excursie naar Gilze

Aan het eind van de bijeenkomst deed Wilbert van Zeventer van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de suggestie om de Vaste Kamercommissie van IenW en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een keer naar Gilze te laten komen om kennis te nemen van de Brabantse aanpak. Elshof: ‘We zijn bijzonder blij met die suggestie, want het geeft aan dat de leden van de regiegroep onder de indruk zijn van onze aanpak. We pakken de suggestie zeker op, samen met onze partners provincie Noord-Brabant en Brabant Water.'

Back to top