Bodemcursussen voor adviseurs en erfbetreders

AEQUATOR  Boer bij Kennis

Beter bodembeheer leer je vooral in de praktijk en van ervaren mensen, zéker als je zelf als adviseur of loonwerker al jaren bij boeren op het bedrijf komt. In opdracht van het ministerie van LNV geeft Aequator basiscursussen Bodem aan adviseurs en erfbetreders.

Het project Boer bij de Kennis biedt diverse cursussen aan, die waar nodig specifieker voor een regio of sector worden ingevuld.

Meer weten?

Bekijk de mogelijkheden van het project Boer bij de Kennis op de website van Aequator.

Back to top