Bodemmonsters als hulp bij bemestingsplannen

Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) werken we aan het voorkomen van uitspoeling van stikstof en gewasbeschermingsmiddelen naar het drinkwater. Het maken van een bemestingsplan helpt het voorkomen van teveel bemesting en dus ook uitspoeling. Ook blijkt dat een hogere stikstofgift niet rechtstreeks leidt tot een hogere opbrengst. “Je ziet dit het beste bij suikerbieten,” legt Philippe Packbier uit. “Een te hoge gift kan leiden tot een hoger aminostikstof gehalte resulterend in een lager suikergehalte. Het is dus zaak om op zoek te gaan naar de juiste balans tussen input en opbrengst. Bodemmonsters zijn hierbij erg behulpzaam.”

Juiste balans van groot belang

Philippe loopt sinds 2019 mee als DSG-adviseur en begeleidt in die rol ongeveer 25 akkerbouwers op löss in grondwaterbeschermingsgebieden. “Als je in het voorjaar start met een grondmonster, weet je op welke percelen stikstof is achtergebleven en waar niet of minder. Samen met bemestingen voorafgaand en bedrijfsstrategie (jaarlijks drijfmest of jaarlijks compost gebruik) kun je een specifiek bemestingsplan opstellen en benut je je stikstof veel efficiënter.” Dit heeft volgens Philippe twee voordelen: hoger rendement en lagere uitspoeling. Het gaat om het vinden van de juiste balans. Voor uitspoeling geldt dat wat niet achterblijft, ook niet uitspoelt. “In principe maak je optimaal gebruik van wat de bodem je biedt, en vul je aan waar je tekort komt.”

Gratis grondmonsters

Sinds dit jaar kunnen DSG-deelnemers op bouwland op 3 percelen gratis grondmonsters laten nemen. “De meeste deelnemers waar ik kom, hebben hier gebruik van gemaakt. Of ze gaan hier de komende jaren gebruik van maken. Zeker op lössgrond geldt dat stikstof lang in de bodem wordt vastgehouden. Grondmonsters van één of twee jaar terug zijn dan ook nog goed bruikbaar.” De DSG-deelnemers ontvangen de resultaten van de bodemmonsters rechtstreeks, waarna de DSG-adviseur ondersteunt bij het opzetten van het bemestingsplan. “Scherp bemesten blijft een spannend iets. Terwijl er tegenwoordig, bijvoorbeeld via bladsteeltjesmonsters, ook tussentijds gemonitord en bijgestuurd kan worden. Op löss speelt neerslag daar natuurlijk nog een belangrijke rol bij. Om de deelnemers hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen, staan wij als adviseurs daarom voor ze klaar. Alles voor die stip op de horizon: met minimale input, maximale output behalen.”

Meer informatie

Akkerbouwers in grondwaterbeschermingsgebieden in Zuid-Limburg die samen met Philippe scherp willen bemesten, kunnen vrijblijvend contact met hem opnemen. Philippe is bereikbaar via 06-30795846 of p.packbier@delphy.nl

Back to top