BodemUP voor het peloton

Met het project `BodemUP' wil ZLTO het grote peloton bereiken als het gaat om het verbeteren van het bodembeheer. Te beginnen in de uitspoelingsgevoelige zandgronden in acht grondwaterbeschermingsgebieden.

Boeren en tuinders die zich aansluiten bij het project, krijgen geheel kosteloos vier adviesgesprekken per jaar gedurende vier jaar. Zes adviseurs van ZLTO gaan per direct de boer op, onder wie bodemkundige Henrieke Paul. `De nitraatuitspoeling is nog steeds te hoog. En op de zandgronden in de drinkwaterwingebieden is het natuurlijk van extra belang dat de uitspoeling zoveel mogelijk wordt voorkomen. Samen met boeren gaan we aan de beukentafel op zoek naar wat er gedaan kan worden op het gebied van bodembeheer en wat ook past in het productiesysteem.'

Goed bodembeheer is de basis voor succes. ZLTO en andere partijen hebben de afgelopen jaren al veel bodemprojecten gelanceerd. De basis daarvan is steeds min of meer hetzelfde: zorg ervoor dat het organischestofgehalte zo hoog mogelijk is, voorkom verdichting van de  grond en stimuleer het bodemleven.

Toch valt er volgens Paul nog een wereld te winnen. `Geloof me, er zijn nog best veel ondernemers die daar helemaal niet zo mee bezig zijn. Dat je daar met een prikstok al op 3 centimeter op een verdichtende laag stuit. We mikken dan ook op het peloton, niet zozeer op de loopgroep die sowieso al veel doet met bodembeheer. Door samen met de ondernemer alles door te nemen, loom je vanzelf op punten die mogelijk anders of beter kunnen. Ze krijgen hierdoor inzicht hoe het eigenlijk op hun perceel zit met de nitraatuitspoeling.'

Praktisch

Het adviestraject richt zich op praktische maatregelen waarmee een betere productie, betere bodem- en waterkwaliteit en minder afhankelijkheid van het waterschap wordt bereikt. `De ondernemer maakt samen met de adviseur een plan met daarbij een bepaald doel. De adviseur begeleidt en denkt mee in dit proces. Tenslotte beoordelen we samen of de maatregel het gewenste effect heeft gehad', licht de bodemkundige toe. `De begeleiding is kosteloos. Het kost de boer alleen tijd en het uitvoeren van de maatregel kan wat kosten. Maar de ondernemer bepaalt zelf wat hij doet. We kunnen eventueel een bodemmonster analyseren en aan de hand daarvan weer verder kijken wat er anders kan. De ondernemer krijgt 50 procent korting op een bodemanalyse van Eurofins.'

Het project `BodemUP' wordt uitgerold in de grondwaterbeschermingsgebieden Vessem, Helvoirt, Gilze-Rijen en Bergen op Zoom. Begin 2019 komen daar Gilzerbaan, Waalwijk, Nuland en Roosendaal nog bij. 'We mikken op 80 procent van het areaal in die gebieden. Uiteindelijk zullen we ook daarbuiten adviestrajecten opzetten. In totaal willen we 1000 boeren vooruit helpen. '

Meer informatie en aanmelden via de projectpagina van BodemUP

 

Back to top