Bodemverdichting? Checklists helpen boer en loonwerker om samen bewuste keuzes te maken

Bodemverdichting vormt voor veel agrariërs een groeiende uitdaging. Geldt dat ook voor jou? Maak dan gebruik van de checklists die vanuit de projecten Bodemverdichting Fryslân, Groningen en Drenthe zijn ontwikkeld. Een hulpmiddel waarmee boer en loonwerker bodemverdichting sámen tegen kunnen gaan.
 
Een verdichte bodem kent allerlei problemen, zoals een slechte doorworteling, een verlaagde waterinfiltratie en een verminderde beschikbaarheid van nutriënten. Het blijkt in de praktijk lastig te zijn om bodemverdichting volledig te voorkomen. Wachten met het betreden van de percelen met zware machines totdat de omstandigheden optimaal zijn, is in veel gevallen geen optie. Er moeten vaak lastige afwegingen worden gemaakt tussen kosten, capaciteit en weersomstandigheden. 
 

Zes checklists

Bij het maken van die afwegingen is een belangrijke rol weggelegd voor zowel de agrariër als de loonwerker. Dát is de aanleiding geweest voor LTO Noord, Cumela Nederland, Van Hall Larenstein en Aequator Groen & Ruimte om de projecten Bodemverdichting Fryslân, Groningen en Drenthe op te starten. Tijdens het project zijn zes checklists ontwikkeld, die op verschillende momenten door agrariër en loonwerker zijn te gebruiken: bij de planning voorafgaand aan het seizoen, bij de start van de werkzaamheden in het veld, en op het moment dat er al sprake is van verdichting. 
 

Download ze nu!

De checklists dragen bij aan de bewustwording rond het thema bodemverdichting én aan het maken van de juiste keuzes in het veld. In de loop van dit jaar komen aanvullende checklists beschikbaar waarin (bijvoorbeeld) wordt ingegaan op specifieke grondsoorten of op het voorkomen van bodemverdichting door gebruik te maken van diepwortelende gewassen.
 

 

Back to top