Bodemvruchtbaarheid: Kiek'n bi'j de Noabers

Kiek'n bi'j de Noabers, dat was het motto van een bijeenkomst op 12 april in Meddo, van landbouw- en veeteeltbedrijven in Winterswijk, in het stroomgebied van de Bovenslinge en omgeving, en Duitse vakgenoten uit de omgeving Südlohn. Er waren ongeveer 20 Nederlandse en 20 Duitse boeren aanwezig.
 
Een betere bodemvruchtbaarheid draagt bij aan een betere opname van N en P. En daarmee dus ook aan een betere opbrengst en een lage uitspoeling van voedingsstoffen richting het oppervlaktewater. Zo verbetert de waterkwaliteit van de Schline-Bovenslinge en de zijbeken. Daarover spraken de aanwezigen. RTV Singeland maakte onderstaand verslag:
 

Back to top