Boeren Delfstrahuizen duiken in veenbodem

Boeren rond Delfstrahuizen gingen vrijdagmiddag met adviseurs van Aequator het land van hun collega Peter Holkema in om meer te weten te komen over de bodem in het veenweidegebied. Het was het eerste veldbezoek in het project Bodem APK in het gebied. 

De komende jaren ligt er een grote uitdaging in de Friese veenweidegebieden. Deze gebieden kampen met bodemdaling, daarnaast wil de provincie vanuit de Friese Veenweidevisie de peilen verhogen. Om hier vanuit de landbouw goed op in te kunnen spelen is inzicht in de bodem, bodemleven en grondwater noodzakelijk, stelt LTO Noord. Deelnemers kunnen door te analyseren met hulp van adviseurs een plan maken om de bodem te verbeteren.

Volgens adviseur van Aequator Jan van Berkum moeten boeren tijdens Bodem APK niet blijven hangen in het analyseren, maar is het ook van belang om oplossingen te bedenken. 'Elk perceel in Delfstrahuizen is weer anders', concludeert hij na onderzoek in het gebied. 'Veel sloten zijn gedempt, het is een bonte toestand. De verschillen in hoogte zijn ook enorm.'

Lees verder op de website van NIeuwe Oogst.

Back to top