Boeren Meten Water genomineerd voor prijs

Boeren Meten Water is genomineerd voor de Rural Inspiration Awards (RIA), in de categorie ‘Digital Futures’. Het project maakt ook nog kans op de publieksprijs! 

Boeren Meten Water stelt agrariërs in staat om zélf metingen uit te voeren naar de kwaliteit en beschikbaarheid van water in perceel en sloot. Door de meetgegevens te verrijken met data van de betrokken waterschappen en het KNMI, ontstaan inzichten die helpen om de teeltoptimalisatie te vergroten. Boeren Meten Water is een initiatief van Acacia Institute en LTO Noord in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).  

Na een ontwikkeltraject van twee jaar wordt Boeren Meten Water op dit moment uitgerold in het noordelijk zeekleigebied van Friesland en Groningen en in het Friese Veenweidegebied. Met speciaal ontwikkelde meetapparatuur, AquaPins en AquaMobiles, worden meerdere uitdagingen nauwgezet in kaart gebracht, waaronder het verziltingsniveau en de bodemdaling. Met inzicht in de problematiek, kunnen de juiste maatregelen genomen worden en vergroten we de bewustwording. 

De meetgegevens zijn voor projectdeelnemers direct online zichtbaar via een webplatform. Aanvullend geeft het platform voorspellingen over de grond- en oppervlaktewaterstand. Op basis van deze voorspellingen kunnen boeren keuzes maken voor hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld als het gaat om beregening of om de draagkracht van de bodem.

Genomineerd voor de Rural Inspiration Awards 

En nu is Boeren Meten Water dus genomineerd voor de Rural Inspiration Awards! Deze prijswedstrijd, ingesteld door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, telt vier categorieën:

  • Digital Futures: projecten die de voordelen van digitalisering in landbouw- en plattelandsgemeenschappen bevordert om te komen tot verduurzaming.
  • Resilient Futures: projecten die de veerkracht van het landelijke Europa versterken.
  • Socially Inclusive Futures: projecten die bijdragen aan de inclusiviteit van de landelijke samenleving.
  • Popular Vote: de publieksprijs.

Breng je stem uit op Boeren Meten Water!

Boeren Meten Water maakt dus kans op de prijs in de categorie ‘Digital Futures’ én komt in aanmerking voor de publieksprijs. Draag je de projectdoelstelling van Boeren Meten Water een warm hart toe? Breng dan vóór 25 maart je stem uit via deze link (Farmers Measure Water)

Meer informatie 

Meer weten over Boeren Meten Water, op de hoogte blijven van het project of wil je meedoen? Kijk dan eens op de website van het project. 

Back to top