Boerenexperimenten om bodem tegen te gaan

Het DAW-project Bodemverdichting Groningen kenmerkt zich door een praktische benadering: experimenten uitgevoerd door agrarier en loonwerker zelf. Hendrik Luth in Wedde is akkerbouwer en eigenaar van loonbedrijf Speelman-Feunekes en een van de deelnemers aan het project. Luth voert een proef uit op het gebied van de oogst van bieten en maakt daarvoor gebruik van lagedruk banden. "Volgens de theorie is het zo mogelijk verdichting te voorkomen, maar is dat in de praktijk ook zo?" 
 

Aanleiding voor het project Bodemverdichting is onderzoek van Aequator Groen & Ruimte en Hogeschool Van Hall Larenstein naar bodemverdichting in Groningen, Friesland en Drenthe. Daaruit komt naar voren dat van veel percelen de ondergrond in meerdere of mindere mate verdicht is, zowel in de akkerbouw als in de veehouderij. ‘Belangrijk doel in ons project is om het gesprek tussen boer en loonwerker op gang te brengen omdat bewerkingen met machines een belangrijke factor vormen bij bodemverdichting’, aldus Feenstra. ‘Uiteindelijk hopen we een beweging naar meer bodemvriendelijke landbouwmethoden op gang te brengen.’

Boerenexperimenten

Aan het Groninger project doen drie loonwerkers met ieder twee klanten mee. De loonwerkers Speelman-Feunekes in Alteveer, Wieringa in Bedum en Stuut in Zevenhuizen en deelnemende boeren voeren ‘boerenexperimenten’ uit. Feenstra: ‘Geen wetenschappelijk onderzoek maar praktische methodes om bodemverdichting op te heffen en te voorkomen.’

Praktische benadering

Hendrik Luth in Wedde is akkerbouwer en eigenaar van loonbedrijf Speelman-Feunekes. Hij is een enthousiaste projectdeelnemer en al langer bezig met het zoeken naar mogelijkheden om bodemverdichting te voorkomen. ‘Project Bodemverdichting Groningen sluit nauw aan op een project dat ik zelf heb opgezet om te onderzoeken wat de samenhang is tussen bodemverdichting en bodemleven’, vertelt Luth. Hij is blij met de praktische benadering van Bodemverdichting Groningen omdat de theorie soms botst met de agrarische praktijk. ‘Als bijvoorbeeld je gewas geoogst moet worden, is er niet altijd tijd om te wachten op ideale omstandigheden om met oogstmachines het land op te gaan.’

Lagedruk banden

De boerenexperimenten die Luth gaat uitvoeren in het project zijn geconcentreerd rond de oogst van bieten. ‘We onderzoeken of we bieten kunnen blijven oogsten met 12-rijige bietenrooiers zonder bodemverdichting te veroorzaken’, meldt Luth. Hij is van plan om één van de 12-rijige bietenrooiers in zijn bedrijf uit te rusten met nieuwe banden die geschikt zijn om op het land te rijden met 1 tot 1,2 bar druk. komt er ook een experiment met het Een ander experiment is het gebruik van een zogenoemde overlaadwagen, ook op lagedruk banden. In een derde experiment wordt een trekker met kippercombinatie uitgerust met een drukwisselsysteem waardoor trekker en kipper op het land ook met minder dan 1,2 bar kunnen rijden. Luth: ‘Minder druk in de banden dus. Volgens de theorie is het zo mogelijk om bodemverdichting te voorkomen. Nu afwachten of dat in de praktijk ook zo is, dat meet Van Hall Larenstein.’

Dit artikel stond eerder in Nieuwe Oogst en is geschreven door Berrie Klein Swormink. 

 

 

Back to top