Bufferranden goed signaal naar de burger

Meer natuurlijke vijanden in het gewas. Met dit doel heeft akkerbouwer en deelnemer aan het DAW-project 'Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen Oost-Groningen' Berend Jansema in 2018 de eerste bufferranden langs zijn percelen aangelegd. Nu kijkt hij terug op twee leerzame jaren waarin hij veel geleerd heeft over het herkennen van natuurlijke vijanden en het bepalen van de schadedrempel. 

Het voorkomen van uitspoeling was niet de belangrijkste motivatie voor Jansema om deel te nemen aan het project 'Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen Oost-Groningen'. "Ik werk altijd nauwkeurig waardoor er geen drift naar de sloot voorkomt bij mij." Maar de positieve uitstraling van de landbouw vindt de akkerbouwer wel erg belangrijk. "Voor burgers is het door het aanleggen van bufferstroken goed zichtbaar dat wij als akkerbouwers bezig zijn om uitspoeling te voorkomen."

In de titel van het project  ‘Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen’ kan Jansema zich zeker in vinden. "Door deel te nemen in de studiegroepen ga je nog bewuster aan het werk met deze thema’s." Mede door de kennis die hij heeft opgedaan heeft hij de afgelopen 2 jaar geen insecticiden hoeven gebruiken bij zijn aardappels. Of dit nu precies komt door de bloeiende bufferranden rondom de percelen, of het leren werken met schadedrempels weet hij niet zeker. Feit is dat standaard doormengen van insecticiden er niet meer bij is voor Jansema. Alleen voor de Coloradokever heeft hij nog wel een bespuiting moeten uitvoeren. Ook aankomend jaar wil Jansema weer bufferranden langs zijn gewassen. 

Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen in Oost-Groningen 

In het het project ‘Meer kennis, minder gewasbeschermingmiddelen Oost-Groningen' werken de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen en waterschap Hunze en Aa's samen onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer aan het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en uitspoeling. Direct doel is de effectiviteit van bloeiende akkerranden te vergroten. Akkerranden hebben een bufferfunctie tussen landbouwpercelen en watervoerende sloten en verminderen eventuele drift van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit. Daarnaast trekken de bloeiende kruiden in de akkerrand nuttige insecten aan die plaaginsecten zoals de bladluis in het landbouwgewas eten, waardoor er minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen nodig is. Deelnemers leren ook over natuurlijke plaagbestrijding en het gebruik van schadedrempels. Een schadedrempel is het moment waarop het verwachte verlies door aantasters gelijk of hoger is aan de kosten van eventuele bestrijding. Pas dan is het uit economisch oogpunt zinvol om bestrijding op de aantasters uit te voeren. Zolang bestrijding duurder is dan de schade door de aantasters, is het voor telers beter niet te handelen. Wel blijft continue monitoring van een mogelijk schadelijke aantasting belangrijk. 

Back to top