Burgers maken kennis met DAW-project 'Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen'

Het DAW-project Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen dat sinds 2019 loopt in waterschapsgebied Hunze en Aa's (Groningen) informeerde onlangs geïnteresseerde burgers over het project. In het kader van ‘Heel Groningen Gidst’, een initiatief van Natuur- en Milieufederatie Groningen, is een mini-veldexcursie gehouden. En met succes! Deelnemers aan het project lieten zien dat de mooie bloeiende akkerranden meerdere functies hebben. Daarnaast kregen de aanwezigen ook tekst en uitleg over hoe er wordt gewerkt aan verduurzaming van de gewasbescherming. 

Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen is een initatief van Agrarisch Natuurvereniging Oost-Groningen en wordt mede mogelijk gemaakt via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Afgelopen seizoen konden er - rekening houdend met coronamaatregelen - toch enkele veldbijeenkomsten gehouden worden. Zo vertelde Sigrid Arends van Delphy over natuurlijke plaagbeheersing en Integrated Pest Management (IPM). Deelnemers deden kennis op over hoe ze kunnen besparen op chemische plaagbestrijding: bijvoorbeeld door rassenkeuze, bouwplanrotatie en middelenkeuze. Er is een toolbox ontwikkeld waarmee Delphy de agrarische ondernemers individueel begeleidt en adviezen op maat geeft om de juiste keuzen te maken ten aanzien van natuurlijke plaagbeheersing. 

Meer informatie

Lees meer over de activiteiten binnen het project op de website van ANOG. Voor meer informatie over deelnemen en het verloop van het project, kun je contact opnemen met regio-coordinator Caroline Schrandt

Back to top