Carbon Farming: geef boeren kans om bij te dragen in aanpak klimaatcrisis

Hoe kan Eurocommissaris Frans Timmermans zijn toekomstige Green Deal zodanig inrichten dat het zoveel mogelijk boeren motiveert om met carbon farming aan de slag te gaan? Een internationaal consortium overhandigde dinsdag 30 november een ‘white paper’ (technisch rapport) aan Timmermans met beleidsaanbevelingen over carbon farming.

Het DAW-project Carbon Farming zorgde onder andere voor inbreng van praktijkervaringen.

Timmermans gaf aan blij te zijn met de input hoe carbon farming aantrekkelijk gemaakt kan worden voor boeren. ZLTO is één van de zeven organisaties die in internationaal verband samenwerkt om van carbon farming, als nieuwe manier van boeren, een verdienmodel te maken. Agrariërs kunnen de samenleving namelijk een unieke dienst leveren omdat ze via een aangepaste landbouwpraktijk CO2 uit de atmosfeer kunnen verwijderen en voor lange tijd als koolstof in de bodem kunnen opslaan, om hiermee de opwarming van de aarde af te remmen. Lees hier meer over de aanbevelingen in de white paper.
 

De voordelen van carbon farming

Carbon farming dient meer doelen: naast verwijderen van CO2 uit de lucht door vastlegging in de bodem, brengt het ook een betere bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, waterconservering, weerbaarheid tegen klimaatextremen, en dus duurzamere voedselproductie. Dit vraagt extra inspanningen van de agrariër, reden waarom hier een eerlijke beloning tegenover mag staan. Lees hier meer over de eerste praktijkervaringen in het project Carbon Farming.
 

Carbon farming conferentie

Op 8 en 9 december is er een online conferentie ‘Incentivising carbon farming’. Boeren, beleidsmakers, kennisinstituten en andere stakeholders gaan het gesprek aan over het verdienmodel en de beleidsaanbevelingen. Deze conferentie is voor iedereen gratis digitaal toegankelijk. 8 December staat in het teken van een plenair programma en op 9 december vinden er gedurende de hele dag interessante workshops plaats over bijvoorbeeld lokale koolstofplatforms, veelbelovende koolstoftechnieken en er worden meerdere pilot projecten besproken waarin de verdienmodellen zijn toegepast. Het gehele programma en gratis tickets vind je hier.

Back to top