Coördinator Johan Elshof: 'Iedereen wil werken aan vergroten zoetwaterbeschikbaarheid'

In gesprek met DAW regiocoördinator Johan Elshof. Wat speelt er momenteel in Brabant en Zeeland? Welke kansen en mogelijkheden ziet de coördinator en beleidsspecialist voor agrariërs in het gebied? "De bedrijfsspecifieke aanpak binnen Bodem-UP wordt inmiddels in heel de provincie en daarbuiten uitgerold. Een mooie pluim!"

Wat speelt er momenteel in Brabant en Zeeland op het gebied van bodem en water? 

Johan Elshof: “Dit zal je niet verbazen, maar de droogte baart boeren en tuinders in Brabant en Zeeland grote zorgen.  We zien daarom ook veel interesse in projecten die zich richten op het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid. In die projecten gaat het dan natuurlijk om water vasthouden, door middel van stuwtjes en dammen en ook op en in de grond, maar ook om het versterken van de bodem en samenwerken met partners als waterschap en drinkwaterbedrijven. Op die manier merken de deelnemers aan onze DAW-projecten dat waterkwantiteit- en kwaliteit hand in hand gaan. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik Bufferboeren Veghel en maatregelen die daaruit voortkomen zoals sub-irrigatie.” 
 

Wat zie jij als jouw rol? 

Johan: “Naast regio-coördinator DAW ben ik ook beleidsspecialist op het gebied van water en bodem bij ZLTO. Dat biedt mij gelegenheid om beleidsontwikkelingen die spelen en nieuwe maatregelen die worden bedacht uit te laten groeien tot projecten. Zo is er al jaren een DAW-tafel waarin we nieuwe ontwikkelingen bespreken en vervolgens verbinding leggen met de veehouderij, boomteelt en akker- en tuinbouw in Brabant en Zeeland. Dat levert hele mooie dingen op, neem bijvoorbeeld de actie van het waterschap De Dommel ‘Elke druppel telt’ waarin we streven om regenwater zo goed mogelijk vast te houden. Hetzelfde geldt voor het DAW-initiatief Wel goed water geven Brabant waarin we samen met agrarische ondernemers werken om de zoetwatervoorziening veilig te stellen.” 
 

Op welk resultaat of project binnen DAW ben je het meest trots? 

“Het project Bodem-UP, dat oorspronkelijk is gestart in de grondwaterbeschermingsgebieden van Brabant maar inmiddels in heel de provincie wordt uitgerold. Bijzonder aan de aanpak van Bodem-Up is dat we bedrijfsspecifiek werken. De belangstelling onder boeren voor het project is dan ook groot, want ons streven is om vier keer per jaar langs te gaan bij iedere deelnemer en hem of haar op maat te begeleiden en adviseren. Dat wérkt: in anderhalf jaar sloten 550 boeren en tuinders zich bij Bodem-UP aan om aan de slag te gaan met de verbetering van de bodem en het verminderen van nitraatuitspoeling. Natuurlijk is de aanpak voor ons intensiever, maar het biedt ook kansen. Via de keukentafelgesprekken die we voeren namens Bodem-UP kunnen we de deelnemers koppelen aan andere, kleinere projecten. Denk aan verminderen erfemissie of uitvoeren bedrijfswaterplan. Bodem-Up is een heel mooie binnenkomer. Andere grondwaterbeschermingsgebieden, zoals in Limburg, hebben deze aanpak al overgenomen en ook in Zeeland zijn we begonnen met de uitrol van Bodem-UP. Een mooie pluim!” 
 

Meer informatie 

Meedoen in Brabant of Zeeland? Neem dan contact op met Johan Elshof door te mailen naar johan.elshof@zlto.nl of bel naar 06-29 52 02 60. 

Back to top