Criteria voor 'schoon' agrarisch erf

Maatlat schoon erf

Vanaf 1 januari 2018 wordt de Maatlat Schoon Erf van kracht. Hoofddoel is om investeringen te stimuleren die emissies voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. En daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater.
 
Meer informatie op de website van Maatlat Schoon Erf

Back to top